Veidos “Atbildīga biznesa vēstnešu” absolventu kopienu

Okt 13, 2022

Lai veicinātu korporatīvās sociālās atbildības tēmas popularizēšanu, kā arī savstarpējo zināšanu, informācijas un pieredzes pārnesi ilgtermiņā, biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” šogad iecerējusi izveidot un turpmāk attīstīt  “Atbildīga biznesa vēstnešu” absolventu kopienu.

Apmācību programma “Atbildīga biznesa vēstneši” izveidota. 2018. gadā, un līdz šim to absolvējuši 80 eksperti, kuri izstrādājuši ilgtspējas iniciatīvas projektus savos uzņēmumos vai organizācijās, tādējādi sekmējot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Ņemot vērā, ka globālu un lokālu izaicinājumu dēļ, korporatīvās sociālās atbildības jautājumi uzņēmumu un organizāciju dienaskārtībā ieņem arvien lielāku lomu, arī mums, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas ekspertiem, jādomā, kā nodrošināt, lai organizācijās un uzņēmumos būtu pieejama jaunā un aktuālākā prakse šo jautājumu risināšanai,” pauž biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone.

Tāpēc tiks attīstīta absolventu kopiena, kas nodrošinās ne tikai savstarpējo zināšanu un prakses pārnesi, bet arī korporatīvās sociālās atbildības jautājumu aktualizēšanu citās organizācijās un uzņēmumos.

Mūsu apmācību programmas absolventi un viņu sasniegumi un paveiktais ir labākā atsauksme, motivācija un apliecinājums, kāpēc uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā ir jādomā par ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem. Tāpēc ceram, ka šis resurss tiks izmantots ne tikai pašas kopienas ietvaros, bet uzņēmējdarbības vidē kopumā,” piebilst A. Alksne-Bensone.

Kopienas pirmais pasākums plānots decembrī.

“Atbildīga biznesa vēstnešu” absolventu kopiena tiek veidota projektā “Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana”, kas saņēmis Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu. Līdztekus šīm aktivitātēm biedrība īstenos vēl citas aktivitātes, lai pilnveidotu organizācijas komunikāciju un reputāciju ilgtermiņā.