Pievienojies ilgtspējas līderiem

2. februāris
Biedru “Rīta kafija”. Tēma: “Tematisko darba grupu virzieni: Ilgtspējas stratēģijas izstrāde un vadlīnijas; Ilgtspējas profesijas kompetenču karte.”

23. februāris
“Ilgtspējas līderu brokastis”

1. marts
Biedru “Rīta kafija”. Tēma: “Klimatu riski un izvērtēšanas pieejas. CO2 aprēķinu veikšanas labā prakse.

5. aprīlis
Biedru “Rīta kafija”. Tēma: “Ilgtspējas likumdošanas jaunumi: CSRD un CSDD direktīvas”

3. maijs
Biedru kafija

17. maijs
“Ilgtspējas līderu brokastis”

31. maijs
Biedru “Rīta kafija”. Tēma: “Noslēgums. Kalendārs 2. pusgadam”

Biedri

Ko mēs varam dot

1. Veicināt izpratni uzņēmumos un sabiedrībā par korporatīvo atbildību un ilgtspēju

2. Virzīt atbildīga biznesa un ilgtspējas jautājumus tiesību aktos, uzņēmumu dienas kārtībā, izglītības sistēmā un sabiedrībā

3. Atbalstīt sociāli atbildīgus un uz ilgtspēju orientētus uzņēmumus

Jaunumi