CSR Latvia Ziņu lapa

#14: 5 ilgtspējas aktualitātes nākamajā desmitgadē

Sveiciens! Pirms 10 gadiem biedrības "CSR Latvia" vīzija bija radīt vietu un vidi, kur satiekas dažādas ietekmes puses, kā arī padara uzņēmējus zinošākus par to ietekmi uz vidi, cilvēktiesībām, sociālajiem aspektiem un ekonomisko izaugsmi. Tāpat par savu uzdevumu...

#13: Ilgtspējas un biznesa spēles noteikumi mainās – kā orientēties?

Sveiciens! Uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas prakses regulējums ir mainījis uzņēmējdarbības pamatmērķi - no tīras peļņas gūšanas par katru cenu uz peļņas gūšanu, apzinoties biznesa modeļa “cenu”. Kas pirms vairākiem gadiem bija uzņēmuma...

#10: Krievijas un Ukrainas kara ētikas dilemmas biznesā

Nenoliedzami, situācija Ukrainā šobrīd ir vadošā tēma visās informācijas platformās un veidos, jo tai ir nozīmīgā loma ne tikai globālajā, bet arī Eiropas ekonomikā. Esošā situācija ir ietekmējusi teju katru no mums, tostarp arī uzņēmējus, kuri, realizējot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, šobrīd ir lielu izaicinājumu priekšā – kā saglabāt sociāli atbildīgu un uz ilgtspēju balstītu uzņēmējdarbību, vienlaikus nezaudējot savu preču un pakalpojumu noietu.

#8: Biznesa iespējas klimata pārmaiņās

Viena lieta noved pie otras. Ekonomiskā darbība, kas patērē dabas resursus, tos neskaitot un neatjaunojot, noved pie klimata pārmaiņām, kas izraisa ekosistēmu zudumus, kas negatīvi ietekmē mūsu iztikas līdzekļus un spēju dzīvot labklājīgi — tas ir apburtais loks!

#7: Cilvēktiesības & vide

Pirms divām nedēļām ANO Cilvēktiesību padome ir pieņēmusi vēsturisku rezolūciju Nr. 48/13, ar kuru atzina tiesības dzīvot drošā, tīrā, veselīgā un ilgtspējīgā vidē par cilvēktiesībām.

#6: Atklātība – kas tā ir un kā to sasniegt?

Atklatības pieprasījums šodien pastāv ne tikai no publiskā sektora organizācijām, bet skar arī privāto sektoru. Vai tā būtu atklātība par to, kādus produktus ražojam, to sastāvu, kādus pakalpojums sniedzam, vai par darba apsākļiem uzņēmumā, vai atklātība par cilvēktiesībām, pretkorupcijas pasākumiem un ētiku uzņēmumā, kā arī vides ietekmi – kopumā atklatība palielina uzņēmumam gan uzticamību, gan atbildību.

#5: Ilgtspēja “darbības vārds”!

Latvijā ir ap 70 000 saimnieciski aktīvi uzņēmumi, no kuriem ap 1200 uzņēmumi iemaksā līdz 80% no visas nodokļu masas, ko valsts ir noteikusi.

#4: Latvija zaļākā valsts pasaulē?

Eiropas Savienības (ES) Zaļais kurss ir vērsts uz ekonomikas transformāciju divos būtiskos aspektos – tai ir jākļūst “zaļākai” un digitālai.

#2: Gatavojoties gada noslēgumam

Šajā rudenī CSR Latvia lielu uzmanību ir pievērsusi tādiem biznesa izacinājumiem kā atbildīga piegādes ķēžu vadība, sadarbības partneru izvēle un ilgtspējas mērīšana.

#1: No CSR Latvia: sveicieni & jaunumi

Sveicināti, CSR Latvia biedri un draugi! Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (turpmāk – CSR Latvia) ar prieku nāk klajā ar organizācijas Ziņu lapu, kuru turpmāk periodiski Jūs varēsiet saņemt savā e-pastā!

Jaunumu vēstule

“CSR Latvia” informatīvais izdevums e-formā koncentrētā veidā informē sabiedrību par aktuāliem notikumiem korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Tas tiek izdots reizi divos mēnešos un tajā tiek publicēti:

  • jaunumi un ziņas par tiesību aktiem vai to izmaiņām, ES direktīvām, globālo organizāciju vadlīnijām, nostādnēm, pētījumiem vai rekomendācijām (piemēram, ANO, “CSR Europe”, OECD, u.c.);
  • saistītajām nevalstiskajām organizācijām un to darbu;
  • nozīmīgu universitāšu vai pētniecības centru pētījumu rezultāti;
  • ilgstpējas un korporatīvās sociālās atbildības ekspertu viedokļu raksti;
  • sociālo pētījumu analīze un rezultātu apkopojums;
  • intervijas ar ekspertiem un viedokļu līderiem;
  • publicēti labās prakses piemēri, kā arī atspoguļoti aktuālie notikumi biedrības “CSR Latvia” darbā.

Atbalstītāji

ASV vēstniecība Rīgā atbalstīja labās prakses pieredzes stāstu publikācijas cilvēktiesību un pretkorupcijas jomā no 2021. – 2022. gadam.