Latvijas Restorānu biedrības un CSR Latvia kopīgi izstrādātais ēdināšanas nozares memorands – parakstīts!

Okt 31, 2023

2023.gada 31.oktobrī Latvijas Restorānu biedrības un CSR Latvia kopīgi izstrādāto ēdināšanas nozares memorandu parakstīja vairākas organizācijas no publiskā, izglītības un nevalstisko organizāciju sektora, tai skaitā Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Parakstot memorandu partneri  demonstrēja gatavību ievērot un atbalstīt noteiktos principus un virzīties uz caurspīdīgu, godīgu, zaļu un ilgtspējīgu ēdināšanas jomu Latvijā.   

Ēdināšanas nozare ir pirmā nozare Latvijā, kas, balstoties uz pašiniciētu plašu un  padziļinātu pētījumu un detalizētiem kritērijiem, ir noteikusi sev turpmākos darbības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kritērijus ēdināšanas nozarē Latvijā.  

Ēdināšanas nozare daudzpakāpju procesā – intervijas ar dažādu segmentu ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, starptautiskās pieredzes izpēte, darba grupas – pati ir izstrādājusi pašnovērtēšanās kritērijus, kas aptver plašu korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumu loku. 19 principu un vairāk kā 150 kritēriju izstrādes procesā apskatīti ietekmes uz vidi jautājumi, atbildība pret sabiedrību, sociālā atbildība pret saviem darbiniekiem, ēnu ekonomikas mazināšana nozarē un citi jautājumi. 

“Ideja par nozares ilgtspējas atpazīšanu, mērīšanu un pilnveidi radās vairāk kā četrus gadus atpakaļ, kad Latvijas Restorānu biedrība piedalījās CSR Latvia organizētajās mācībās “Atbildīga biznesa vēstneši”. Pagāja laiks, ideja nobrieda un pateicoties Jāņa Jenža enerģijai šis memorands ir tapis, lai turpmāk to ieviestu dzīvē kā normālu nozares biznesa praksi,” norāda Agnese Alksne Bensone, CSR Latvia valdes priekšsēdētāja.

“Sabiedriskās ēdināšanas nozare ir pirmā nozare Latvijā, kas ir sākusi apsvērt un aktīvi darboties, lai uzlabotu ilgtspējas aspektus savā darbībā. Ekonomikas ministrija no savas puses atbalstīs nozari tās centienos stiprināt ne tikai vides aizsardzību, bet arī sociālo taisnīgumu, ekonomisko dzīvotspēju, konkurētspēju un inovācijas, kā arī lielāku sabiedrisko uzticēšanos,“ norāda Viktors Valainis, ekonomikas ministrs.

“Ikdienā mēs pat neaizdomājamies, ka atbildīgi sagatavota maltīte nozīmē arī atbildību par bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, stāšanos pretī klimata pārmaiņām un “ekoloģiskās pēdas” samazināšanu. Tāpēc novērtēju šo iniciatīvu, kurā iesaistītās puses var sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā, veicinot pārtikas atkritumu apjoma samazināšanu un atkritumu pārstrādes palielināšanu,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.

“Šobrīd, kad saskaramies ar nepieredzētām vides problēmām un sabiedrības atšķirībām, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jēdziens pasaulē ir kļuvis par vadošo principu, kas simbolizē progresu un uzņēmējdarbības nākotni. Pēdējie 4 gadi ir bijuši izaicinājumiem bagāti mūsu nozare. Neskatoties uz to, mēs domājam par nākotni, skatāmies Ziemeļvalstu virzienā, kur cilvēki dzīvo labklājībā, ir atbildīgi pret vidi, pret līdzcilvēkiem, pret valsti. Un arī mēs redzam mūsu nākotni šādu. Esmu pateicīgs gan CSR Latvia ekspertiem, gan mūsu nozares uzņēmējiem, kuri nesavtīgi ieguldīja savu laiku, lai izstrādātu plašu kritēriju loku nozarei, kas palīdzēs praktiski ieviest ilgtspējas virzienu mūsu uzņēmumiem, “ skaidro Jānis Jenzis, Latvijas Restorānu biedrības prezidents. 

Kā skaidro Jānis Jenzis, tālāk nozares uzņēmumiem paredzētas apmācības un uzņēmēju un patērētāju izglītošana . Tāpat tiks veidota pašnovērtēšanas sistēma un iespējams sertifikācija.