Ar AIF atbalstu biedrībai “CSR Latvia” piesaistīti deviņi jauni biedri

Jūn 5, 2023

2022. gadā biedrība Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma “CSR Latvia” īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu, lai uzlabotu organizācijas vizuālo identitāti, pilnveidotu komunikāciju ar biedrības mērķa grupām un stiprinātu atbildīga biznesa kopienu. 

Projekta laikā biedri ar ekspertu atbalstu vienojās par organizācijas korporatīvās identitātes uzlabošanu un piedalījās stila grāmatas izveidē, sniedzot savus komentārus par piedāvātajiem risinājumiem. Daudz tika diskutēts par organizācijas mērķauditorijas vajadzībām, vēstījumiem un mērķiem. 

Eksperti vēstījumus un idejas ietērpa jaunā identitātē, kura tika pielāgota mājas lapas vizuālajiem risinājumiem un sociālo tīklu komunikācijai, ar ko var iepazīties www.csrlatvia.lv, kā arī Linkedin un Facebook kontā.

Diskusiju laikā organizācijas biedri ar ekspertu atbalstu vienojās par biedru piesaistes aktivitātēm un galvenajiem vēstījumiem, ieguvumiem un aktivitātēm, kas var palīdzēt sasniegt biedrības izvirzītos trīs mērķus:

 1. Veicināt izpratni par korporatīvo atbildību un ilgtspēju.
 2. Virzīt atbildīga biznesa un ilgtspējas jautājumus tiesību aktos, uzņēmumu dienas kārtībā, izglītības sistēmā un sabiedrībā.
 3. Atbalstīt sociāli atbildīgus un uz ilgtspēju orientētus uzņēmumus.

Tika definēti galvenie ieguvumi biedriem dalībai CSR Latvia:

 • Ikmēneša tematiskās tikšanās par aktuālām ilgtspējas tēmām.
 • Mentoru atbalsts uzņēmuma valdei ilgtspējas stratēģijas izstrādē.
 • Atlaižu programma dalībai mācību programmās un izglītojošos pasākumos.
 • Digitālais žurnāls “CSR Latvia Ziņu lapa”.
 • Dalība tematiskajās darba grupās – “Izglītība” un “Jēgpilna ziņošana”.
 • Interešu pārstāvniecība tiesību aktu izstrādes procesā sadarbībā ar publisko sektoru.

Izstrādājot biedru piesaistes stratēģiju, kurā tika definētas arī galvenās mērķauditorijas potenciālo biedru piesaistei, un uzsākot tā realizāciju, vislielāko atdevi nodrošināja klātienes tikšanās ar potenciālajiem biedriem (uzņēmumiem) pasākumā “Ilgtspējas līderu brokastis”, kas notika 2022. gada novembrī. Projekta laikā notika viens potenciālo biedru pasākums, kur piedalījās septiņi potenciālie biedri, un nākamo trīs mēnešu laikā tie kļuva par “CSR Latvia” biedriem. Kopumā projekta laikā biedrībai pievienojās deviņi jauni biedri, kas palīdz stiprināt atbildīga biznesa kopienu no pārstāvniecības viedokļa, kā arī dod iespēju organizācijai stiprināt finanšu pārvaldību. Turpmāk potenciālo biedru tikšanās “Ilgtspējas līderu brokastis” formātā notiks četras reizes gadā. 

Vēl viens no projekta uzdevumiem bija “Atbildīga biznesa vēstneši” (ABV) absolventu kopienas (ABV Alumni) izveidošana. Programma ir norisinājusies kopš 2018. gada un šo piecu gadu laikā notika 10 programmas. 2022. gada nogalē mācību programmas ABV absolventi bija 97 pārstāvji no 50 organizācijām, kuri kopā ar mentoriem izstrādājuši ilgtspējas iniciatīvas projektus. Kopskaitā – 69 iniciatīvas. Lai kopiena turpinātu tikties un apmainīties ar pieredzi, tikšanās laikā, kurā piedalījās trešā daļa no absolventiem, dalībnieki vienojās par turpmākajiem sadarbības principiem:

 • Tikšanās četras reizes gadā pie kāda no ABV absolventiem.
 • Iespēja izmantot “Drauga plecs” atbalstu, uzaicinot kopienas pārstāvjus sniegt redzējumu par kādu ilgtspējas jautājumu vai izaicinājumu.
 • Kopēju iniciatīvu realizācija.
 • Reizi gadā kopēja absolventu tikšanās, lai vienotos par turpmākajiem pasākumiem.
 • Dalība kopienā ir brīvprātīga.

CSR Latvia valde ir gandarīta par projektā paveiktajām aktivitātēm un turpinās realizēt virkni ekspertu ieteikumus, lai stiprinātu organizācijas attīstību, finansiālo stabilitāti un biedrības mērķu realizāciju. 

Par projektu:

2022. gadā biedrība “CSR Latvia” īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana”. Projekta mērķis: komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana organizācijas attīstības veicināšanai. 

Projekta aktivitātes:

 • Vienotas korporatīvās identitātes un stila grāmatas izstrādāšana.
 • Tīmekļvietnes pilnveidošana.
 • Biedru piesaiste plāna izstrādāšana un ieviešana.
 • “Atbildīga biznesa vēstneši” absolventu kopienas izveidošana.

Projekta realizēšanas laiks: 2022. gada augusts – decembris.

Autors: “CSR Latvia”