Vienojas par sadarbību Baltijas līmenī korporatīvās sociālās atbildības jomā

Nov 4, 2014

Šā gada 23.oktobrī, Rīgā, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija), Atbildīga biznesa forums Igaunijā (KSA Igaunija) un Atbildīga biznesa asociāciju Lietuvā – LAVA (KSA Lietuva – LAVA) parakstīja sadarbības memorandu, kas apstiprina iesaistīto organizāciju vēlmi stiprināt korporatīvo sociālo atbildību (KSA) kā biznesa un sabiedrības vērtību Baltijas līmenī.

Baltijas valstis un to iekšējie patēriņa tirgi ir nelieli, kā arī uztvere par KSA un ilgtspēju ir ļoti atšķirīga uzņēmējdarbībā, kā arī sabiedrībā. KSA atpazīstamība uzņēmuma darbībā un izpratne par to, kas ir šīs vērtības atšķiras dažādās nozarēs, kā arī uzņēmumos pēc to lieluma un stratēģiskajiem mērķiem. Sadarbība Baltijas līmenī tiks vērsta divos virzienos – uz uzņēmumiem, kas ir daļa no globālā biznesa un redz Baltiju kā vienotu reģionu, un uz lēmumu pieņēmējiem nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī, piedāvājot tiem atbalstu sabalansēta regulējuma adaptēšanā vai radīšanā, kas dotu konkurētspējas priekšrocības atbildīgam biznesam.

KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne: „Ir būtiski Latvija, Igaunija un Lietuvai apvienot idejas un spēkus, lai palīdzētu veicināt KSA izpratni un ietekmi uzņēmējdarbībā, kā nacionālā tā Baltijas līmenī. Mēs esam gandarīti, ka šīs sadarbība ir uzsākta un mums ir motivēti partneri, kas palīdzēs šos mērķus sasniegt.”

KSA Igaunija Izpilddirektors Marko Siller: „Parakstot šo memorandu esam apliecinājuši, ka tieši KSA Latvija, KSA Igaunija un KSA Lietuva – LAVA ir nacionālā līmeņa organizācijas. Baltoties uz šo partnerību mums būs daudz plašākas iespējas izprast biznesa vajadzības un atbalsta nepieciešamību KSA jomā Baltijas līmenī.

KSA Lietuva – LAVA valdes priekšsēdētāja Audrone Alijosiute: “Mēs esam apņēmušies dalīties ar informāciju par mūsu organizācijas aktivitātēm, dalīties labās prakses pieredzē KAS jomā Baltijas līmenī, kā arī mācīties viens no otra kā sadarboties efektīvāk ar lēmumu pieņēmējiem nacionālā, Baltijas un Eiropas līmenī. Mēs ceram un ilgtermiņa sadarbību un labiem rezultātiem, jo līdz šim veiktie sagatavošanās darbi šīs partnerības dibināšanai jau mūs ir iedvesmojis daudz labāk izprast Baltijas līmeņa uzņēmējus.”

Pati būtiskākā apņemšanās parakstot sadarbības memorandu ir kopīgi iniciēt dažādas aktivitātes, kā arī izstrādāt pozīcijas, kas domātas lēmumu pieņēmējiem nacionālā, reģionālā un ES līmenī, lai nodrošinātu atbildīga biznesa priekšrocības, kā arī regulējums, kas paredzēts ne-finanšu ziņošanas ieviešanai, tiktu ieviests sabalansēts. Citi sadarbības aspekti: apmainīšanās ar informāciju, kopīgu sadarbības projektu un aktivitāšu iniciēšana, vadlīniju vai ietvara radīšana par to, kas ir KSA prakse Baltijas līmenī.

Par organizācijām

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija) ir ietekmes pušu tīkls, kura mērķis ir apvienot dažādas biznesa ietekmes puse un pārstāvēt intereses KSA jomā nacionālā, Baltijas un Eiropas līmenī. Galvenās aktivitātes – apvienot privātā un NVO sektora pārstāvjus, sniegt atbalstu privātajam un publiskajam sektoram par normatīvā regulējuma atbilstošām izmaiņā atbildīga biznesa konkurētspējas priekšrocību nodrošināšanai, piemēram sabalansētas ne-finanšu ziņošanas direktīvas ieviešanai. KSA Latvija pārstāv Latviju CSR Europe.

Atbildīga biznesa forums Igaunijā (KSA Igaunija, MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum) ir uzņēmumu biznesa tīkls, kas sniedz atbalstu ilgtspējas un atbildīgas biznesa kultūras popularizēšanai Igaunija’. Organizācijas mērķis ir kļūt par KSA komunikācijas un kompetences centru. Organizācija ir arī dialoga veidotājs ar dažādām ietekmes pusēm – publisko sektoru, medijiem, citiem biznesa tīkliem, universitātēm un nevalstiskajām organizācijām. Organizācija pārstāv Igauniju CSR Europe.

Atbildīga biznesa asociāciju Lietuvā – LAVA (KSA Lietuva – LAVA) mērķis ir koordinēt organizācijas biedrošanās aktivitātes, pārstāvēt asociācijas biedrus un aizstāvēt to intereses saistībā ar organizācijas mērķiem un interesēm. Asociācijas misija – veicināt atbildīgu uzņēmējdarbību, kā nosacījumu ilgtspējīgai Lietuvas biznesa attīstībai.

KSA Latvija
Agnese Alksne
Valdes priekšsēdētāja
E-pasts: agnese@ksalatvija.lv
Mājas lapa: www.ksalatvija.lv

KSA Igaunija
Marko Siller
Izpilddirektors
E-pasts: marko@csr.ee
Mājas lapas: www.csr.ee

KSA Lietuva – LAVA
Audrone Alijosiute
Valdes priekšsēdētāja
E-pasts: audrone@ecat.lt
Mājas lapa: www.asociacijalava.lt

Fotogrāfijas skatīt šeit: https://www.flickr.com/photos/124776434@N07/sets/72157648932668786/