Vai korporatīvā sociālā atbildība ir vērtība Latvijā?

Mar 13, 2014

2014.gada 13.martā Eiropas Komisijas mājas Sarunu telpā, Rīgā, Aspāzijas blv 24, plkst.11:00, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija) ir aicinājusi dažādas ietekmes puses – publiskā sektora, uzņēmu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties diskusijā: „Vai korporatīvā sociālā atbildība ir vērtība Latvijā?”.

KSA Latvija dibinātāja Elīna Egle: ”Korporatīvā sociālā atbildība kļuvusi par zināmu fetišu biznesa analītiķiem, pētniekiem un biznesam, saņemot balvas un glābjot reputāciju krīzes situācijās, bet iztrūkst pragmatiska atbildības principu integrācijai biznesa vadībā. Latvijas biznesa konkurētspēja globālos tirgos iespējama tikai demonstrējot atbildīgu rīcību darbībā.”

Biedrības KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne norāda, ka uzņēmumiem, kas operē valstīs ar zemiem iedzīvotāju ienākumiem un kur pastāv augsta neuzticība sociālajam nodrošinājumam no valsts puses, ir jāuzņemas pildīt dažādas sociālas funkcijas. „Uzņēmumiem jābūt atbildīgiem ne tikai likuma priekšā, bet arī jānodrošina sabiedrības vajadzības. Tas rada maldīgu priekšstatu sabiedrībā par to, kas ir uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība.  Pastāv augsts risks, ka šī pieeja tiek izmantota, kā mārketinga rīks, kas vieš sabiedrībai pārliecību par uzņēmuma vērtībām un mērķiem, bet krīzes, darbojoties kā katalizators, pierāda, ka tas neatbilst reālajai situācijai. KSA pieeja, kas balstīta uz risku analīzi un jaunu iespēju meklēšanu atbildīgi sadarbojoties ar ietekmes pusēm, ir pamats uzņēmuma atbildīgai dzīvotspējai – ilgtspējai,” A.Alksne.

Līdz šim tikai Nacionālais attīstības plānā ir noteikts, ka viens no ES fondu līdzekļu saņemšanas principiem būs to piešķiršana tādām privātā sektora organizācijām, kuras ir atbildīgas. Latvijā atbildīga uzņēmējdarbība nekur nav definēta. Valsts to uzskata par atbildīgu līdz brīdim, kamēr tiek ievēroti visi tiesību akti, kamēr biznesa prakse liecina, ka uzņēmumu atbildība ir investīcijas atbildīgā biznesa vadībā, rūpēs par tā ietekmes pusēm, u.c. darbībām, kas nes augļus ilgtermiņā. Tomēr Latvijā KSA koncepts tie uztverts ļoti šauri, uzskatot to tikai kā uzņēmuma darbību ieguldot sabiedrībā, piemēram, ziedojot. Tādēļ organizācijas mērķis ir aktīvi iesaistīt dažādas ietekmes puses, lai sniegtu atbalstu privātajam sektoram attīstīt KSA atbildību uzņēmuma ilgtermiņa mērķu nodrošināšanai, bet publiskajam sektoram sniegt atbalstu definējot Nacionālās KSA stratēģijas prioritātes un darbības virzienus.

KSA Latvija apvieno un aicina pievienoties privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri vēlas sekmēt Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus. Biedri, iestājoties biedrībā, apliecina savu gatavību būt līderiem šajā jomā. Vairāk par biedrību un KSA lasiet www.ksalatvija.lv.