Uzsākusies pieteikšanās 4. “Atbildīga biznesa vēstneši’ programmai

Aug 27, 2019

Līdz 12. septembrim aicinam pieteikties Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) “Atbildība biznesa vēstneši” ceturtajai programmai. Aicinām pievienoties uzņēmumu pārstāvjus, kas realizē atbildīga biznesa praksi un vēlas uzlabot savu ilgtspēju. 

Ieguvumi 8 lekciju ciklos:

  • Ieskats nacionālajās un globālajās tendencēs KSA un ilgtspējas jomā (tiesību akti, pētījumi, u.c.);
  • Praktiski piemēri/ metodes, kā risināt KSA un ilgtspējas izaicinājumus (vides, sociālos, pretkorupcijas, atklātības u.c.);
  • Satiksiet līdzīgi domājošus uzņēmumu pārstāvjus, kuri ievieš un pilnveido atbildīgu biznesa praksi;
  • Saņemsiet atbalstu no mentoriem, lai kopīgi izstrādātu jaunu atbildīga biznesa iniciatīvu, kas var pozitīvi ietekmēt uzņēmuma ilgtspēju un reputāciju.

Programmas lektori un mentori: profesionāļi ar pieredzi nacionāla līmeņa un starptautiskās organizācijās.

Programma ir ieguvusi LR Ekonomikas ministrijas nomināciju “European Enterprise Promotion Awards 2019” kā inovatīvākā atbildīgas uzņēmejdarbības veicināšanas iniciatīva.

Programmā jau piedalījušies vairāk kā 43 uzņēmumu pārstāvji, kā, piemēram, SCHWENK Latvija, Rīgas Siltums, Latvijas Dzelceļš, Augstsprieguma tīkls, Olainfarm, Amber Group, Norvēģijas Tirdzniecības kamara Latvijā, RePharm, Ceļu Satiksmes drošības direkcija, Latvijas Televīzija, Jelgavas Tipogrāfija, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, u.c.

Piesakieties līdz 12.septembrim: https://ej.uz/ABVprogramma4

Programmas tēmas un norises laiki: 

26.09. plkst. 17:00 – 20:00 – Personīgās un uzņēmuma vērtības

03.10 plkst. 17:00 – 20:00 – Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme

10.10. plkst. 17:00 – 20:00 – Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama (biznesa modeļi)?

17.10 plkst. 17:00 – 20:00 – Bizness un cilvēktiesības / dažādības vadība (darbinieku atlase)

31.10. plkst. 17:00 – 20:00 – Bizness un ētika – pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā (spēle)

6.11 plkst. 17:00 – 20:00 – Bizness un sabiedrība – kā sadarboties ar vietējo kopienu?

14.11. plkst. 17:00 – 20:00 – Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – analīze un komunikācija (ziņošana)

21.11 plkst. 17:00 – 20:00 – Bizness un valsts – dizains domāšanas meistarklase

no 21.11 līdz 11.12 – Atbildīga biznesa iniciatīvas izstrāde, sadarbībā ar mentoriem

12.12 – Noslēgums – iniciatīvu ideju prezentācija un diploma pasniegšana.

Organizatori: Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) biedri , kas iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes.

Dalības maksa:

• Uzņēmuma pārstāvim – 450 EUR

• NVO – 150 EUR

Stipendija NVO un MVU 

Ja Jūsu uzņēmums vēlas sniegt iespēju ne tikai Jūsu valdes locekļiem vai augstākā/vidējā līmeņa vadītājiem piedalīties programmā, bet arī kādam MVU vai NVO pārstāvim, ir iespēja sponsorēt vienu vai vairākas vietas izmaksas programmā. 

Atlaides dalībniekiem no viena uzņēmuma 

Ja uzņēmums piesaka vairāk par viens dalībnieku, tad kopējām izmaksām tiek piešķirta atlaide 10% apmērā. 

Rekvizīti: 

Biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” Jur. adrese: Balasta dambis 68-3, Riga, LV-1048, Latvia Reģistrācijas numurs: 40008204638 

Banka: A/S Swedbank Bankas konts: LV10HABA0551038055071 

Kontakti: +371 29443666, agnese@ksalatvija.lv

Pievienojies atbildīga biznesa vēstnešiem!