Projekts „EUTalent: Eiropas uzņēmumi piedāvā jauniešiem mācību praksi”

Okt 17, 2016

Par projektu

Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir būtiska nozīme un potenciāls bezdarba samazināšanā jauniešu vidū, nodrošinot attīstības un nodarbinātības iespējas, piemēram, piedāvājot prakses un māceklības iespējas uzņēmumos. Tomēr MVU bieži trūkst informācijas, resursu un/vai pieredzes, lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses un māceklības norisi. „EUTalentEiropas uzņēmumi piedāvā jauniešiem mācību praksi” ir Eiropas Komisijas finansēts divgadu projekts, kura mērķis ir izveidot MVU atbalsta struktūras Eiropas un valsts mācību tīklu veidolā, lai tie varētu nodrošināt vairāk un labākas kvalitātes prakses un māceklības vietas.

Projekta mērķi:

Projekā plānots sasniegt MVU ar šādām aktivitātēm: 

 1. 760 MVU ar tiešsaistes komunikācijas kampaņu;
 2. 100 MVU ar tematiskiem tiešsaistes semināriem un sanāksmēm, kā arī paraugprakšu apmaiņu.

Kāpēc jāpiedāvā prakses un mācekļu vietas jauniešiem?

 • praktikanti un mācekļi ļauj uzņēmumiem nodrošināt darbinieku rezervi ar noteiktām kvalifikācijas prasmēm, kādas ir nepieciešamas, bet iespējams nav pieejamas darba darba tirgū;
 • algot praktikantus un mācekļus ir rentablāk nekā pieņemt darbā kvalificētus darbiniekus;
 • prakses un māceklības programmas jauniešiem var uzlabot uzņēmuma reputāciju gan nozarē, gan sabiedrībā.

Iesaistieties šajā projektā, lai:

 • uzzinātu par prakšu un māceklības nodrošināšanas ekonomisko pamatojumu;
 • piedalītos tematiskos tiešsaistes semināros, kuros dalībnieki apmainīsies ar idejām un mācītos no esošajiem prakšu un mācekļa vietu nodrošinātājiem; 
 • uzzinātu, kā uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, lai padarītu praksi un māceklības procesu jūsu uzņēmumā par kvalitatīvu pieredzi;
 • iegūtu atpazīstamību kā prakses un māceklības vēstnieks vai iekļūstot „CSR Europe” sociāli atbildīgu uzņēmumu ietekmes kartē;
 • kļūtu par daļu no politiskā dialoga valsts un ES līmenī

Kontaktpersonas:

Santa Laimiņa, CSR Latvia projektu vadītāja

E-pasts: info@ksalatvija.lv, Mob.tel.: +371 26363595

Projekts aptver 12 Eiropas valstis. Iesaistītie sadarbības partneri:

Koordinē CSR Europe:

Atbalsta:

Eiropas Profesionālās izglītības asociācija (EPIA) un EUROCHAMBRES

Projektu Finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”

Notikumu kalendārs:

 • Decembris – projekta atklāšanas prezentācija un uzņēmumu apliecinājuma izteikšana  par atbalstu jauniešu nodarbinātībai (Pact4Youth)
 • Janvāris (2017) – Decembris (2017) – 4 vebināri uzņēmumiem
 • Februāris (2017) – Decembris (2017) – MVU prakšu organizēšanas atbalsta instrumenta publiskošana
 • Marts (2017) – ietekmes pušu un uzņēmumu tikšanās, kampaņas atklāšana
 • Marts (2017) – Marts (2018) – kampaņa