Prakšu kvalitātes novērtējuma anketa uzņēmumiem

Apr 12, 2018

Katru gadu uzņēmumi, kuriem ir svarīga paaudžu nomaiņa darba vietā un jaunu speciālistu piesaiste, aktīvi iesaistās prakšu un māceklības organizēšanā. Ir uzņēmumi, kam ir iesakņojušās tradīcijas kā visatbilstošāk organizēt praksi savā darba vidē, kā arī ir mazāk pieredzējuši uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams atbalsts.

Lai novērtētu, cik labi organizētas prakses ir Latvijas uzņēmumos, aicinām Jūs veltīt apmēram 15 minūtes sava darba laika, lai piedalītos vērtējumā, kuru veic 12 valstīs ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Uzņēmuma prakses organizācijas procesa izvērtējums tiek veikts 5 jomās – pārvaldības, atlases procesa, pārejas procesa uz darba attiecībām, mācīšanās kvalitātes novērtējuma, darba vides un darba noteikumu jomā.

Rezultāti tiks izmantoti, lai varētu novērtēt Latvijas uzņēmumu spēcīgās puses prakšu organizēšanā un izprastu jomas, kurās būtu nepieciešami papildus uzlabojumi.

Novērtējuma anketa pieejama latviešu valodā šeit: https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/

Gaidīsim Jūsu atbildes!

Par projektu:

Projektu “EUTalent: Eiropas uzņēmumi piedāvā jauniešiem mācību praksi” realizē Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma, CSR Europe, 12 valstu nacionālās atbildīga biznesa platformas ar Eiropas Komisijas atbalstu. Par projektu vairāk šeit: http://www.ksalatvija.lv/lv/jaunumi/projekts-eutalent-eiropas-uznemumi-piedava-jauniesiem-macibu-praksi

Ja vēlaties pieteikties uz vebinariem par prakšu organizēšanas labo praksi, lūdzu sūtiet e-pastu uz santa@ksalatvija.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu un uzņēmumu vai organizāciju, kuru pārstāviet.