Piesakies “Atbildīga biznesa vēstneši” – III programmai

Jan 23, 2019

Aicinām uzņēmumu vadītājus piedalīties Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) “Atbildība biznesa vēstneši” programmā un pievienoties uzņēmumu pārstāvjiem, kas realizē atbildīga biznesa praksi un vēlas uzlabot savu ilgtspēju. 

Programma notiek reizi nedēļā 8 ceturtdienas vakarus par tēmām, kā uzņēmuma vērtību orientācija, atbidlība pret vidi, pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā, cilvēktiesības, sadarbība ar ietekmes pusēm, ne-finanšu ziņošana, sadarbība ar valsti, ilgtspējas izaicinājumi globāli un lokāli, u.c. Katras programmas dalībnieks saņem arī iespēju kopā ar mentoru izstrādāt atbildīga biznesa iniciatīvu, kas var pozitīvi ietekmēt uzņēmuma ilgtspēju.

Programmā jau piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmumu pārstāvji, kā, piemēram, Latvijas Dzelceļš, RePharm, Ceļu Satiksmes drošības direkcija, Latvijas Televīzija, Jelgavas Tipogrāfija, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, u.c.

Atskats uz iepriekšējo programmu šeit: https://www.youtube.com/watch?v=P0vrTuOddu4

Piesakieties līdz 8.februārim: https://goo.gl/forms/4XNQkXP1tDeGzf1D2

Pēc pieteikuma saņemšanas, CSR Latvia biedri pieņems lēmumu par Jūsu dalību programmā un paziņos par lēmumu 12.februārī. Programma sākas 21.februārī plkst. 17:00.

Programmas tēmas un norises laiki: 

21.02. plkst. 17:00 – 20:00 

Personīgās un uzņēmuma vērtības 

28.02 plkst. 17:00 – 20:00 

Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme 

07.03. plkst. 17:00 – 20:00 

Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama (biznesa modeļi)? 

21.03 plkst. 17:00 – 20:00 

Bizness un cilvēktiesības / dažādības vadība (darbinieku atlase) 

28.03. plkst. 17:00 – 20:00 

Bizness un ētika – pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā (spēle) 

4.04 plkst. 17:00 – 20:00 

Bizness un sabiedrība – kā sadarboties ar vietējo kopienu? 

11.04. plkst. 17:00 – 20:00 

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – analīze un komunikācija (ziņošana) 

18.04 plkst. 17:00 – 19:00
Bizness un valsts – dizains domāšanas meistarklase 

no 18.04 līdz 10.05 – Atbildīga biznesa iniciatīvas izstrāde, sadarbībā ar mentoriem 

10.05. – Noslēgums – iniciatīvu ideju prezentācija un diploma pasniegšana

Dalības maksa:

• Uzņēmuma pārstāvim – 350 EUR 

• NVO – 150 EUR 

Stipendija NVO un MVU 

Ja Jūsu uzņēmums vēlas sniegt iespēju ne tikai Jūsu valdes locekļiem vai augstākā/vidējā līmeņa vadītājiem piedalīties programmā, bet arī kādam MVU vai NVO pārstāvim, ir iespēja sponsorēt vienu vai vairākas vietas izmaksas programmā. 

Atlaides dalībniekiem no viena uzņēmuma 

Ja uzņēmums piesaka vairāk par viens dalībnieku, tad kopējām izmaksām tiek piešķirta atlaide 10% apmērā. 

Rekvizīti: 

Biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” Jur. adrese: Balasta dambis 68-3, Riga, LV-1048, Latvia Reģistrācijas numurs: 40008204638 

Banka: A/S Swedbank Bankas konts: LV10HABA0551038055071 

Kontakti: +371 29443666, agnese@ksalatvija.lv 

Pievienojies atbildīga biznesa vēstnešiem!