Pētījums par uzņēmumu gatavību ilgtspējas integrācijai nozaru asociācijās Eiropā

Mai 23, 2018

Sketoru partnerība 

Sadarbība ir būtiska, lai veiktu nepieciešamās sistēmiskās izmaiņas sabiedrībā un uzņēmumos, lai sasniegtu ilgtspējas attīstības mērķus (IAM jeb SDGs). Sadarbība nozaru līmenī ir iespēja sasniegt IAM mērķus kopīgi, veidojot jaunas sadarbības formas, lai palielinātu iespējas jaunām inovācijām un esošo uzņēmumu konkurētspējai. Lai uzzinātu vairāk par brieduma pakāpi un ilgtspējas integrāciju nozaru asociācijās Eiropā, Price Whaterhouse Cooper ir veicis pētījumus, intervējot 16 Eiropas līmeņa nozaru organizācijas no 11 dažādām ražošanas/ apstrādes rūpniecības nozarēm. Galvenie šī pētījuma rezultāti tika prezentēti CSR Europe 2018. gada IAM augstākā līmeņa sanāksme Briselē.

Šā pētījuma rezultāti ir aicinājums rīkoties, lai virzītu tirgu uz jaunu ekonomiku nozaru līmenī. CSR Europe rīkosies, lai paplašinātu dialogu un sasniegtu šādus mērķus: 

• apvienos nozares un to vaditājus, lai izstrādātu praktiskus rīcības pasākumus, kas atbalsta IAM ieviešanu;  

• sadarbosies ar Eiropas Savienības (ES) iestādēm, lai izpētītu, kā tās var atbalstīt nozares, lai paātrinātu IAM ieviešanu nozarēs.

Mēs esam ļoti pateicīgi nozares apvienībām, kas piedalījās PwC pētījumā un PWC par pētījuma veikšanu. Pats ziņojums ir drukāts uz ilgtspējīga Limex papīra.

Pārskats šeit: Pētījums par uzņēmumu gatavību ilgtspējas integrācijai nozaru asociācijās Eiropā