Pētījuma “Uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība Baltijā” rezultāti

Okt 27, 2015

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija)  sadarbībā ar Ziemeļu ministrijas padomes Igaunijas biroju, Lietuvas un Igaunijas atbildīgas uzņēmējdarbības organizācijām ir sagatavojuši pētījumu “Uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība Baltijā”.

Mediji, uzņēmumu pārstāvji un interesenti aicināti piedalīties rezultātu prezentācijā, kas notiks ceturtdien, 29.oktobrī plkst. 10:30, Birojnīca telpās, Dzirnavu iela 84 k-2, Rīga, Berga bazārā.

Šāds pētījums Latvijā tiek veikts pirmo reizi, un tā metodoloģija ir aizgūta no KSA Latvija sadarbības partnera Somijas korporatīvās sociālās atbildības organizācijas FIBA.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atbildīgu uzņēmumu un ietekmes pušu organizācijas pētījumā noskaidroja Baltijas uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu un politiku mērķus, ietekmi, izaicinājumus un nākotnes prognozes.

87% pētījumā aptaujāto Latvijas uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība ir ļoti svarīga vai atbilstoša uzņēmuma biznesa interesēm. Pastāv uzskats, ka korporatīvo sociālo atbildību nevar izmērīt, tomēr pētījuma rezultāti rāda, ka uzņēmumi mēra savu atbildību, kā arī ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām.

Prezentācijā atbildēsim uz jautājumiem vai darbinieki un klienti ir uzņēmumu prioritāte, vai apakšuzņēmējiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, mācoties no citu uzņēmumu kļūdām? Vai atbildība biznesa prakse ir ilgtermiņa investīcija un vai uzņēmuma valdes locekļi tiek motivēti, lai atbalstītu atbildīgu uzņēmējdarbības praksi? Kādas ir lielākās atšķirības, veidojot atbildīgu biznesu, no mūsu kaimiņiem – Igaunijas un Lietuvas?

Pētījuma rezultātus plānots izmantot, lai sniegtu atbalstu politikas plānotājiem, kas strādā pie valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ne-finanšu ziņošanas vadlīnijām (Pārresoru koordinācijas centrs), korporatīvās sociālās atbildības nacionālās stratēģijas (Ekonomikas ministrija) un ES ne-finanšu informācijas atklāšanas direktīvas ieviešanas nacionālajos tiesību aktos (Finanšu ministrija).

Pētījuma prezentācijā piedalīsies:

·         Agnese Alksne, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas valdes priekšsēdētāja

·         Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta izpilddirektors

·         Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības izpilddirektors

·         Signe Lonerte, Nordea banka Baltijas korporatīvās sociālās atbildības vadības grupas pārstāve

Pētījuma organizatori:

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija/ CSR Latvia), sadarbībā ar Lietuvas atbildīga biznesa asociāciju – LAVA (CSR Lithuania – LAVA), Igaunijas atbildīga biznesa forumu (CSR Estonia), Somijas korporatīvās sociālās atbildības organizācijas FIBA un Ziemeļvalstu ministru padomes “Norden” fonda atbalstu.

KSA Latvija

KSA Latvija apvieno nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un akadēmiskās vides pārstāvjus, kuri atbalsta korporatīvās sociālās atbildības prakses stiprināšanu Latvijā. KSA Latvija ir nacionālais partneris CSR Europe, kas apvieno korporatīvās sociālās atbildības platformas no 30 valstīm, kopumā pārstāvot 10 000 uzņēmumus un to intereses ES līmenī ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Uzņēmumu datubāzes atlase sadarbībā ar Lursoft!

Aptaujas tehnoloģiskā platforma: TNS Igaunijas pārstāvniecība

Sekojiet mums:

Web: www.ksalatvija.lv

FB: facebook/ksalatvija

TW: @CSRLatvia