Nozaru ilgtspējība un atbildīga biznesa prakse: ieguvums vai traucēklis?

Mar 30, 2016

Nīderlandes uzņēmumu pieredze

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (KSA Latvija / CSR Latvia) biedri un Nīderlandes vēstniecība Latvijā organizē pieredzes apmaiņas semināru “Nozaru ilgtermiņa attīstība un ilgtspējība: abpusējs ieguvums vai traucēklis?” šā gada 1.aprīlī ES mājas “Sarunu telpā”, Rīgā, Aspazijas blv 28. Semināra sākums plkst. 10:30.

Iepazīties ar Nīderlandes ekspertu pieredzi par nozīmīgajiem faktoriem nozaru attīstībā jau tuvākajā nākotnē, ar riska noteikšanas metodēm ilgtspējas kontekstā un praktiskiem biznesa piemēriem, tiek aicināti uzņēmumu vadītāji, ārvalstu tirdzniecību kameru pārstāvji Latvijā, kā arī nozaru asociāciju vadītāji.

Pasākumu atklās Martijn Lambarts, Nīderlandes vēstnieka vietnieks/padomnieks un Agnese Alksne, KSA Latvija valdes priekšsēdētāja, informējot par kopīgu iniciatīvu rosināt plašāku dialogu ar nozarēm par atbildības un ilgtspējas problēmajutājumiem Latvijā. Plānots, ka pēc Nīderlandes kolēģu pieredzes pārņemšanas tiks organizēti atsevišķi dialogi ar tādām nozarēm, kas pārstāv kokrūpniecības, metāla apstrādes, finanšu sektora, pārtikas ražotāju, mazumtirdzniecības, būvniecības un citas nozares, kuras izteiks vēlmi iesaistīties iniciatīvā.

Pieredzē par to kā Nīderlandes valsts pārvalde un nozares vērtē ilgtspēju dalīsies Bernadine Bos no MVO Nederland, kas ir Nīderlandes nacionālais izcilības centrs korporatīvās sociālās atbildības jomā. Bernadine Bos šogad tika ievēlēta arī par CSR Europe valdes locekli.

Par to, kā investori vērtē atbildīgu biznesa praksi, pieredzē dalīsies Annemieke Reijngoud no VBDO – Nīderlandes Investoru asociācija ilgtspējīgai attīstībai. Annemieke Reijngoud ir atbildīga par Nīderlandes biržā kotēto uzņēmumu konsultēšanu sociālās un vides atbildības, kā arī korporatīvās pārvaldības jomās. Par nacionālās KSA stratēģijas potenciālajiem mērķiem Latvijā, iepazīstinās Dace Kavasa, EVOLVE, KSA Latvija biedre.

KSA Latvija apvieno dažādas ietekmes puses – uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, ekspertus un akadēmiķus, ar mērķi sabiedrībā kā vērtību stiprināt korporatīvo sociālo atbildību. Lai pievērstu valsts pārvaldes un politiķu uzmanību nepieciešamībai vienoties par Nacionālo korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju, kādas ir izstrādātas ikvienā Eiropas Savienības valstī, izņemot Latviju, organizācija gatavo ziņojumu, kas varētu kalpot par pamatu šādas stratēģijas izveidei. Šobrīd stratēģijas pamatojuma izstrādē ir iesaistījušies KSA Latvija Baltijas valstu partneri, Zviedrijas, Somijas līdzīgas atbildīga biznesa apvienojošas organizācijas, kā arī dažādi eksperti un nevalstiskās organizācijas no Latvijas. Ziņojuma gatavošanu finansiāli atbalsta Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Norden fonds Latvijā, u.c. avoti. Plānots, ka ziņojums tiks publiskots šā gada maijā.

Aicinām skatīties pasākumu arī tiešraidē: www.ksalatvija.lv

Reģistrācija līdz 31.martam: šeit.

FB: https://www.facebook.com/KSALatvija

www: http://ksalatvija.lv/

TW: @CSRLatvia

Par KSA Latvija:

CSR Latvia apvieno biznesa līderus, kuru biznesa stratēģijās un praksē korporatīvā sociālā atbildība (turpmāk – KSA) ir vērtība, kā arī nevalstiskā organizācijas, kuras ir ieinteresētas veidot dialogu ar biznesu, lai sasniegtu kopīgi to ilgtspējas un KSA mērķus. Biedrība ir pārstāvēta arī Eiropas līmeņa interešu pārstāvniecības organizācijā CSR Europe, kas ir Eiropas Komisijas partneris un apvieno nacionālā līmeņa organizācijas 30 Eiropas valstīs un vairāk kā 10 000 kompānijas.