Nodibināta biedrība KSA Latvija – atbildīga biznesa ietekmes pušu sadarbības platforma

Jan 5, 2013

2013.gada 2.janvārī tika nodibināta biedrība Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma, saīsinājumā KSA Latvija vai angļu valodā CSR Latvia.

KSA Latvija dibinātāji ir Agnese Alksne, Elīna Egle un Eduards Flippovs, kas savā profesionālajā darbībā strādājuši ar korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumiem jau vairākus gadus. Apzinoties biznesa izaicinājumus, ar ko nākas saskarties uzņēmējiem un pieaugošo dažādu ietekmes pušu lomu biznesa attīstība, tika pieņemts lēmums, pārstāvot  biedrības Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forumu un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, apvienot spēkus atbildīga biznesa interešu pārstāvniecībai.

KSA Latvija apvieno un aicina pievienoties privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri vēlas sekmēt Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvās sociālās atbildības principus. Biedri, iestājoties biedrībā, apliecina savu gatavību būt par līderiem šajā jomā.

Ieguvumi, iestājoties biedrībā:  iespēja veidot dialogu ar dažādām ietekmes pusēm, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, saņemt ekspertīzi par specifiskām KSA jomām, dalīties ar labo praksi Baltijas un ES līmenī, sadarbības projektu īstenošana nacionālā, Baltijas un Eiropas līmenī, sabiedrības (patērētāju) izglītošanas pasākumu organizēšana, viedokļa pārstāvniecība  par KSA regulēšanas, ziņošanas un citiem ar tiesību aktiem nacionālā un ES līmenī saistītiem jautājumiem.

Misija – veidot KSA par biznesa un sabiedrības vērtību.

Vīzija – Uzticams partneris KSA principu ieviešanā uzņēmējdarbībā Latvijā, kļūstot par Latvijas un Baltijas reģiona KSA inovāciju līderi.

Ja uzņēmums, nevalstiska organizācija vai eksperts KSA jomā vēlas iesaistīties biedrībā, aicinām pieteikties šeit: ……. Vairā par biedrību un KSA lasiet www.ksalatvija.lv.