Kvalitatīvas mācību prakses uzņēmumos, 2. ietekmes pušu tikšanās projektā EU Talent

Jūn 18, 2018

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) un CSR Europe projekts “EU Talent” ievaros, aicinām uzņēmumu vadītājus, personāla daļu un mācību centru vadītājus, kā arī profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus, piedalīties sanāksmē, lai kopīgi rastu risinājumus uzņēmuma cilvēkresursu ilgtspējas nodrošināšanā –caur praksēm un māceklību nododot zināšanas jaunajiem speciālistiem.  

Norises laiks un vieta:

29.jūnijs, no plkst. 9:00 līdz 13:00, Fonds Dots telpās

Reģistrācija līdz 27.jūnijam šeit: https://goo.gl/forms/SGzi08CUPyQDbvb92

Ieguvumi dalībniekiem:

  • Informācija par aktuāliem atbalsta instrumentiem uzņēmējiem, lai organizētu kvalitatīvas mācību prakses;
  • Pieredzes apmaiņa starp izglītības iestādēm un darba devējiem.​

Programma 

9:00 – 9:30 – Reģistrācija

9:30 – 9:50 – “EU Talent projekta rezultātu prezentācija un Jauniešu nodarbinātības pakts”, Agnese Alksne, CSR Latvia 

9:50 – 10:10 – Projekta AC4SME izstrādātās vadlīnijas uzņēmumu prakšu vadītājiem, LTRK

10:10 – 10:20 LTRK projekti prakšu jautājumos, Līga Sičeva, LTRK ES projektu daļas vadītāja

10:20 – 10:50 – “Darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu realizācija – mīti un realitāte”, 

Jolanta Vjakse, LDDK projektu prezentācija

Darbs grupās:

10:50 – 12:00  – Darbs grupās – risinājumi kvalitatīvu prakšu organizēšanai (world cafe metode)

1. Latvijā trūkst pietiekami daudz kvalitatīvu prakses vietu;

2. Fondu un atbalsta pieejamība – kā nodrošināt to, ka prakšu un māceklības organizēšana neatbalsta kādu vienu uzņēmumu, bet gan veicina kopumā cilvēk kapitāla izaugsmi?

3. Nepieciešama lielāka uzņēmēju iesaiste, izstrādājot prakses programmas; 

4. Jaunu cilvēku interese par noteiktām profesijām, kas prasa apgūt amatu, ir ļoti zema, kā arī attieksme un motivācija nav pietiekama;

5. Jauniešu motivācija iet praksē ir zema, tā pārsvarā ir formāla.

12:00 – 12:30 – Darba grupu risinājumu un uzņēmumu iniciatīvu prezentācija

12:30 – 13:00 – Tīklošanās 

Sadarbības parnteri: