KSA Latvija pievienojas NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandam

Mar 30, 2015

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm – NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzsvēra: „NVO sektoram vienmēr svarīgs ir bijis jautājums par pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. Tāpēc aicinu NVO sektoru iesaistīties nākamā gada budžeta apspriešanas procesā un aktīvi virzīt jautājumu par NVO fondu, t.sk., par finansējuma jautājumu. Vienmēr esmu atbalstījusi sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un konstruktīvajiem priekšlikumiem!”

Valsts kancelejas direktore, Memoranda īstenošanas padomes vadītāja Elita Dreimane sanāksmē informēja par MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanu un padomes darbu 2014.gadā, t.sk., par jauno Memoranda teksta redakciju, sistēmas modernizāciju, kas veicinās ātrāku tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī par augsto starptautisko novērtējumu Valsts kancelejas iniciētajām aktivitātēm sabiedrības līdzdalības veicināšanai.

„Ir patiess prieks un gandarījums, ka NVO sektors un valdība var sevi uzskatīt par nozīmīgiem, uzticamiem un vērtīgiem sadarbības partneriem. Vēlos izteikt lielu pateicību ikvienai NVO, kas iegulda savu darbu un laiku, pilnveidojot valsts pārvaldes un NVO sektora sadarbību. Lai veiksmīgs, rezultatīvs un panākumiem pilns 2015.gads un lai sadarbība tikai stiprinās!”, uzsvēra E.Dreimane.

KSA Latvijavaldes priekšsēdētāja Agnese Alksne norāda, ka 

organizācijas biedru sadarbības prioritātes ar ministru kabinetu būs: 

(1) Nacionālās KSA stratēģijas izstrāde; 

(2) Cilvēktiesību un biznesa rīcības plāna izstrāde;

(3) ES ne-finanšu direktīvas pārņemšana;

(4) ēnu ekonomikas un publisko iepirkumu negodīgas konkurences 

jautājumu sakārtošana.

Savukārt NVO pārstāvji rosināja diskusiju par NVO fondu un finansējuma jautājumiem, pārāk biežajiem tiesību aktu grozījumiem, starpnozaru sadarbību ministriju un pašvaldību līmenī, kā arī par trūkstošo informāciju no Sabiedrības integrācijas fonda par finansējuma apjomu, ko varēs apgūt 2015.gadā.

Šodien Memorandam pievienojās 33 jaunas nevalstiskās organizācijas, tai skaitā KSA Latvija. Līdz šim Memorandu bija parakstījuši vairāk kā 350 nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Aicinām apskatīt infografiku par NVO un MK sadarbību, kā arī infografiku „2014.gads sabiedrības līdzdalībā faktos un skaitļos”.

VIDEO: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/tiesraides/videoarhivs/?v=Ola0hgh3.

FOTO: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157650963446766/.

Papildinformācija:

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Plašāka informācija par nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu: http://ejuz.lv/b5. Savukārt Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit: http://ejuz.lv/b6.