KSA Latvija: biznesam jāinformē sabiedrība par atbildīgu biznesa praksi 

Mar 14, 2014

Sabiedrība neatpazīst biznesa korporatīvo sociālo atbildību (KSA), lai arī bizness šodien iet tālāk par darbavietu radīšanu, nodokļu maksāšanu un peļņas gūšanu, nodrošinot organizāciju darbību ilgtermiņā.

Biznesa ietekmes pušu platforma “KSA Latvija” 13.martā rīkoja diskusiju “Vai korporatīvā sociālā atbildība ir vērtība Latvijā?”, kurā tika apspriesti nākamie soļi, kas būtu jādara, lai KSA būtu vērtība Latvijā esošajiem uzņēmumiem un to vadītājiem, ārvalstu investoriem, publiskajam sektoram un patērētājiem – sabiedrībai.

Biedrības KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne prezentēja jaunākā Eiropas Savienības pētījuma rezultātus Baltijas valstīs par sabiedrības priekšstatiem par atbildīgu uzņēmējdarbību. Jānorāda, ka lielākā daļa sabiedrības ir pozitīvi noskaņotas pret biznesu un sagaida, ka uzņēmumi vairāk komunicēs par atbildības praksi. Kopš 2009.gada sabiedrība gaidas par uzņēmuma lomu sabiedrībā nav būtiski mainījušās, tās joprojām ir darba vietu nodrošināšana, bet palielinājusies gaidas pret uzņēmumiem, ka tie būs atbildīgi pret darbiniekiem un strādās ilgtermiņā.

Viens no secinājumiem, kas tika izdarīts, diskutējot biznesa un dažādu nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, ka biznesa un NVO pārstāvjiem ir jāvienojas ar publisko sektoru par kopīgu izpratni un atbalsta mehānismiem (tiesiskiem, ekonomiskiem, informatīviem un partnerības) KSA prakses stiprināšanai uzņēmumos.

Kā liecina Eiropas Komisijas veiktais pētījums, Latvijā iedzīvotāji ir maz informēti par uzņēmumu sociālo atbildību un to ieguvumiem ilgtermiņā – tikai 29% Latvijas iedzīvotāji  ir informēti par to, ka uzņēmumi ir sociāli atbildīgi pret sabiedrību, kamēr 69% par to nav informēti vai neizprot, kas ir uzņēmumu sociālā atbildība, lai arī būtu ieinteresēti par to saņemt informāciju. Tas ir apliecinājums, ka sabiedrības pieprasījums eksistē, tādēļ uzņēmumiem ir jāstāsta un jāinformē sabiedrība par to, kādas investīcijas tiek veiktas sabiedrībā, lai risinātu dažādas sociālas problēmas un novērstu nākotnes riskus darba vidē, tirgū, piegādes ķēdēs, tai skaitā attiecībās ar klientiem, kā arī apkārtējā vidē.

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka:

1.     Atbildīgs bizness Latvijā ir ne tikai tāds, kurš ievēro Latvijas Republikas un citu valstu, kā arī starptautiskos tiesību aktus, bet tāds, kurš apzinās, vērtē un ziņo par ietekmi uz sabiedrību, veicot uzņēmējdarbību.

2.     Lai uzņēmums atbildīgi izturētos pret sabiedrību, uzņēmumu darbībā un stratēģijas pamatā jānodrošina sociālo, vides, ētikas, cilvēktiesību, darbinieku, patērētāju un citu saistīto jomu uzlabošanas pasākumi, iesaistot dažādas ietekmes puses.

3.     Ietekmes pusēm – biznesa un NVO pārstāvjiem jāvienojas ar publisko sektoru par kopīgu izpratni un atbalsta mehānismiem (tiesiskiem, ekonomiskiem, informatīviem, partnerības) KSA prakses ieviešanai un stiprināšanai uzņēmumos un nozarēs.

4.     Informēt sabiedrību, apvienojot spēkus, lai vienotos par to, ko saprot ar KSA un biznesa ietekmi uz sabiedrību, kā arī lai kopīgi radītu spiedienu atbildīgām izmaiņām biznesa vadībā.

KSA Latvija dibinātāji, biedri un atbalstītāji aicinās atbildīgās institūcijas, kuras gatavo Latvijas KSA nacionālo stratēģiju, ņemt vērā dažādu ietekmes pušu viedokli un gatavot ne tikai stratēģiju, bet arī rīcības plānu reāla atbalsta ieviešanai, paredzot atbilstošu finansējumu.

Diskusijā piedalījās dažādu nozaru uzņēmumi un organizāciju pārstāvji – Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, Mazo un vidējo uzņēmumu forums, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Latvijas Televīzija, Valodu Mācību centrs, Swedbank, Hauska un Partneri, MacCann, Jelgavas tipogrāfija, P.R.A.E..

KSA Latvija apvieno un aicina pievienoties privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri vēlas sekmēt Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus. Biedri, iestājoties biedrībā, apliecina savu gatavību būt līderiem šajā jomā. Vairā par biedrību un KSA lasiet www.ksalatvija.lv.