Informācija par pasākumiem – marts – aprīlis

Mar 29, 2023

ABV absolventu un biedru pasākums

31. marts

ATEA aicina “Atbildīga biznesa vēstneši” programmas absolventus un “CSR Latvia” biedrus tikties klātienē, lai runātu par ilgtspējas stratēģiju veidošanu. ATEA jau otro gadu pēc kārtas ir atzīts par ilgtspējīgāko IT uzņēmumu pasaulē. Pieredzē pasākuma laikā dalīsies arī ATEA ilgtspējas vadītājs Andreas Antonsen. 

Biedru pasākums

13. aprīlis

Baltijas ilgtspējas un korporatīvās atbildības nacionālo platformu – “CSR Latvia”, “CSR Lithuania” un “CSR Estonia” – tikšanās ar Norvēģijas partneriem no organizācijas “Natural State”. Tikšanās tēmas – pieredzes apmaiņa par aprites ekonomikas iedzīvināšanu biznesa vidē un sadarbības alianšu veidošana kopīgai klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai. Pasākumu atbalsta “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

14. aprīlis

“CSR Latvia” sadarbībā ar “LIDL Latvija” rīko konferenci “Apritīgs iepakojums – kam tas vajadzīgs?”. Iedvesmas stāsti, diskusijas un meistarklase, kur varēs uzzināt – mazināt, šķirot vai aizvietot? Speciālisti atbildēs uz klātesošo jautājumiem par līdzpaņemto iepakojumu. Piedalīties aicināti pārtikas un dzērienu ražotāji, mārketinga speciālisti, dizaineri un akadēmiķi. Vairāk par pasākumu: https://www.facebook.com/events/244580781252021/ 

Biedru pasākums

12. maijs 

No plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00 biedru “Rīta kafija” par tēmu, vai krīzēs un kara apstākļos ilgtspēja ir aktuāla? Uzstāsies “CSR Ukraine” pārstāve Maryna Saprykina. 

ABV absolventu un biedru pasākums

17. maijs 

No plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Brocēnos tiksies “Atbildīga biznesa vēstneši” programmas absolventi un “CSR Latvia biedri”, lai iepazītos ar “Schwenk Latvia” ražotni, klimatam draudzīgu ražošanu un cilvēkam drošu biznesa praksi.