Eksperti no Norvēģijas un Baltijas tiekas par aprites ekonomikas jautājumiem

Jūn 18, 2024

Kā paātrināt pāreju uz aprites ekonomiku? Kāda situācija un izaicinājumi šajā jomā ir Baltijas valstīs? “CSR Latvia” pie viena galda ir pulcējusi ekspertus no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.

Pirmajā tikšanās reizē eksperti stāstīja par situāciju savā valstī aprites ekonomikas jomā. Visi bija vienisprāt, ka aprites ekonomikas modeļa īstenošanai iztrūkst vienotas un sistemātiskas darbības plašākā – Baltijas un Skandināvijas valstu – mērogā.

Tāpēc šobrīd notiek darbs pie Baltijas Aprites ekonomikas sadarbības memoranda izveides un labākā sadarbības modeļa izvēles “Baltic Circular HotSpot” ietvaros. Tas ir pārņemts no “Nordic Circular HotSpot”. Iniciatīvas ietvaros tiks definētas konkrētas aktivitētes un mērķi, piemēram, analizēt materiālu plūsmas starp Baltijas un Skandināvijas valstīm, kopīgi meklētu biznesa risinājumus aprites nodrošināšanai kritiskajās materiālu ietilpīgajās nozarēs kā būvniecība, lauksaimniecība, pārtikas ražošana u.c.

Īpašs paldies par atbalstu un dalību ekspertiem no Norvēģijas aģentūras NATURAL STATEMartin Hagen, Cathrine Barth un Jan Thomas Odegard. Paldies kolēģiem no Igaunijas – Mairi Tiido, Jolanda Lipu, Karin Käär – un Lietuvas – Žaneta Stasiskiene. Paldies arī mūsu ekspertiem – Dr. Natālijai Cudečkai-Puriņai, Agitai Baltbārdei, Džinetai Dimantei, Agnesei Alksnei-Bensonei, Arturam Evartam, Maijai Kālei un Anitai Riterei.