Diskutēs par patērētāju interešu ievērošanu telekomunikācijas nozarē

Sep 11, 2015

Latvijas Patērētāju interešu aizsardzības asociācija (LPIAA) un Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (KSA Latvija) š.g. 14.septembrī rīko diskusiju, kuras iecere ir vērst politiķu, valsts un to pārvaldīto uzņēmumu vadības, kā arī akcionāru uzmanību uz to, ka, virzot jebkādus priekšlikumus par tālāko telekomunikācijas nozares pārstrukturēšanu, nepieciešams ņemt vērā patērētāju intereses pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Diskusija notiks no plkst. 15.00 līdz 17.00 Eiropas mājas Stikla zālē, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

LPIAA satrauc publiski izskanējušās versijas par iespēju apvienot divus Latvijas lielākos telekomunikāciju nozares uzņēmumus, un organizācija norāda, ka ir rūpīgi jāizvērtē patērētāju un visas sabiedrības intereses pirms šāda lēmuma pieņemšanas.

LPIAA padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova uzskata, ka, pirms valdība pieņem lēmumu par divu lielo telekomunikācijas uzņēmumu apvienošanos, ir nepieciešama plašāka diskusija par to, kā pasargāt patērētāju intereses. T.Žabova norāda: „Pašlaik Latvijā patērētājiem tiešām ir zemas pakalpojuma cenas, un arī operatori gūst ļoti labu peļņu. Kā sportā – viens pret viens. Iegūst gan patērētājs, gan bizness. Tagad mums ir bažas, ka rezultāts var mainīties nevēlamā virzienā – patērētājam paliks nulle ieguvumu, bet apvienošanās rezultātā radīsies „telekoms-milzis”, kas visus apspēlēs, jo mazināsies konkurence. Mēs gribam pievērst uzmanību savām bažām”.

 “Augstas konkurences apstākļos telekomunikācijas nozarē ieguvējs šobrīd ir patērētājs un, vērtējot ES vienotā digitālā tirgus stratēģiju, patērētāju intereses joprojām ir galvenais vadmotīvs nākotnes tirgus regulācijai. Lai spriestu par jebkādu scenāriju Latvijas telekomunikācijas tirgus attīstībai, ir nepieciešams zināt šo uzņēmumu īpašnieku nākotnes plānus attiecībā uz abu uzņēmumu attīstību. Valstij ir jāspēj nodefinēt kritēriji, kas liecinās par atbildīgu patērētāju interešu aizsardzību gan no uzņēmuma, gan potenciālā investora puses. Jānorāda, ka būtiskākās sabiedrības intereses ir sakaru drošības un infrastruktūras nodrošināšana,” uzsver KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne.

Diskusijā piedalīsies nevalstisko organizāciju un nozares asociāciju pārstāvji, eksperti, politiķi un valsts institūciju pārstāvji.