Diskusijas par Valsts uzņēmumu ziedošanas politikas nosacījumiem

Jūl 22, 2014

Atsākas diskusijas valdībā par Valsts uzņēmumu ziedošanas politikas nosacījumiem, tiek piedāvāti 4.varianti. Gan balstīt izmaiņas uz KSA un korporatīvās pārvaldības principiem, gan aizliegt ziedot vispār! Daudz ierosinājumi atklātības un csurspīdības nodrošināšanai! Izšķiršanās būs par svariem lēmuma pieņemšanā- valdība vs uzņēmums vai Birojs. [1] 

2011.gadā valsts kapitālsabiedrību dāvinājumi (ziedojumi):
–49,3% ir sociālās palīdzības veicināšanai;
–33,0% ir sporta atbalstam;
–11,2% ir kultūras veicināšanai.
2012.gadā valsts kapitālsabiedrību dāvinājumi (ziedojumi) šādās jomās:
–47,3% sporta atbalstam;
–26,7% kultūras veicināšanai;
–14,9% sociālās palīdzības veicināšanai;
–11,1% izglītības veicināšanai.
2013.gadā valsts kapitālsabiedrību dāvinājumi (ziedojumi): 
–42,3% sporta atbalstam;
–23,6% kultūras veicināšanai;
–19,2% sociālās palīdzības veicināšanai;
–14,0 izglītības veicināšanai.


[1] http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40231358&mode=mk&date=2014-07-15