Diskusija “Bizness un cilvēktiesības – risku novērtēšanas metodes un labā prakse”

Okt 11, 2019

LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) ekspertiem aicina Jūsu uzņēmumu pārstāvi piedalīties diskusijā šā gada 25.oktobrī par “Bizness un cilvēktiesības – risku novērtēšanas metodes un labā prakse”.

Norises vieta: LR Iekšlietu ministrija, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-6, 353.b zāle, ieeja k-2

Laiks: 25.oktobris no plkst. 10:00 – 13:30 (diskusija), 13:30 – 14:30 (pusdienas)

Pieteikšanās līdz 21.oktobrim (obligāta, lai nodrošinātu caurlaidi), nosūtot brīvas formas pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi lasma.stabina@iem.gov.lv.

Laikā, kad darba devēji risina darbaspēka trūkumu uzņēmumos, viens no veidiem, kā uzņēmumi izvēlas risināt šo jautājumu – pieņemt darbā cilvēkus, kas ierodas no trešajām valstīm vai tos pieņem darbā sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumiem, īslaicīgās nodarbinātības aģentūrām un/vai ar apakšuzņēmumu starpniecību.

Lai uzņēmums pasargātu sevi no nevēlamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, cilvēktirdzniecības, nelegālās nodarbinātības, nenodarbotos ar darbinieka ekspluatāciju u.c., esam uzsākuši risku novērtēšanas rīka izstrādi. Ideālā situācijā šis rīks palīdzēs uzņēmumam ieviest procesus, kas laicīgi brīdinās par iespējamajiem riskiem piegādes ķēdēs un sniegs daudz lielāku kontroli pār reputāciju. Mēs ceram, ka, lietojot šo rīku, uzņēmumi varēs demonstrēt proaktīvi savas rūpes par atbildību pret darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un sabiedrību.

Lai šis rīks atbilstu Jūsu vajadzībām un praktiskiem biznesa izaicinājumiem, vēlamies Jūs aicināt uz dialogu, lai apspriestu:

 • Uzņēmumu pieredzi novērst cilvēktiesību pārkāpumu / darbinieku ekspluatācijas riskus;
 • Nodarbinātības praksi, sadarbojoties ar darbiniekiem no trešās pasaules valstīm;
 • Apakšuzņēmēju piesaistes praksi, kas nodrošina darbiniekus uzņēmuma darbības nodrošināšanai;
 • Sadarbību ar personāla atlases uzņēmumiem un aģentiem;
 • Kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai uzņēmums novērstu cilvēktiesību pārkāpumu / darbinieku ekspluatācijas riskus?

Balstoties uz Jūsu pieredzi, kā arī identificētajiem izaicinājumiem, projekta eksperti sagatavos risku novērtēšanas rīku atbilstoši Latvijas situācijai, lai uzņēmumam būtu iespēja savlaicīgi apzināt cilvēktiesību pārkāpumu/ darbinieku ekspluatācijas riskus.

Reģistrētie semināri dalībnieki tiek laipni lūgti aizpildīt “FLOW: Izpratnes un prasmju novērtēšanas anketu” https://forms.gle/o8AS3se7mkQgKQho7 (pieejama angļu valodā). Ja nepieciešams anketas tulkojums latviešu valodā, lūgums sazināties ar Lāsmu Stabiņu (Iekšlietu ministrija), rakstot lasma.stabina@iem.gov.lv.

Diskusijas tiek rīkota Iekšējās drošības fonda projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” (FLOW (814791)) ietvaros, kura partneri ir Bulgārija, Igaunija, Somija un Latvija; projektu Latvijā īsteno LR Iekšlietu ministrija.

Programma

Moderators: Agnese Alksne, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) vadītāja

10:00 – 10:30 Uzrunas

 • ”FLOW projekts”, Lāsma Stabiņa, LR Iekšlietu ministrija, projekta FLOW vadītāja Latvijā
 • “Starptautiskās vadlīnijas risku novērtēšanai un terminoloģija”, Agnese Alksne, CSR Latvia vadītāja
 • Diskusijas ievadinstrukcija

10:30 – 12:15 Diskusija par riskiem, reputāciju un atbildību 

Diskusija tiek organizēta pēc “World Café” metodes, kas dod iespēju dalībniekiem diskutēt par visām tēmām. Katrai tēmai, kas tiek diskutēta pie apaļā galda ir dotas 20 minūtes, pēc tam dalībnieki mainās un iet pie nākamās tēmas, līdz ir piedalījušies visās diskusijas tēmās. 

Diskusiju tēmas sadalītas 5 grupās:

 1. Uzņēmumu pieredze novērst cilvēktiesību pārkāpumu / darbinieku ekspluatācijas riskus;
 2. Nodarbinātības prakse, sadarbojoties ar darbiniekiem no trešās pasaules valstīm – kā notiek darbinieku atlase, kādus riskus Jūs vērtējat? Labā prakse;
 3. Apakšuzņēmēju piesaistes prakse, kas nodrošina darbiniekus uzņēmumam un sadarbība ar personāla atlases uzņēmumiem un aģentiem – kā notiek apakšuzņēmēju izvēle, kādus riskus Jūs vērtējat? Labā prakse;
 4. Uzņēmuma rīcība, atklājot cilvēktiesību pārkāpumu/ darbinieku ekspluatācijas riskus – vai uzņēmumā ir procedūras? Vai uzņēmums sniedz atbalstu cietušajiem? Kā uzņēmums sevi pasargā? Labā prakse;
 5. Kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai uzņēmums novērstu cilvēktiesību pārkāpumu / darbinieku ekspluatācijas riskus – no valsts, no uzņēmēju organizācijām, citi?

12:15 – 12:30 Kafijas pauze

12.30 – 13:10 Diskusijas secinājumi

 • Diskusijas tēmu secinājumu prezentācija
 • Riska novērtējumu kontrolsarakstu prezentācija

13:10 – 13:30 Noslēgums un nākamie soļi

13:30 – 14:00 Pusdienas