CSR Europe nāk klajā ar biznesa manifestu par ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam

Mar 28, 2024

Manifests, kas tapis sadarbībā ar CSR Latvia un vairāk kā 60 vadošajiem korporatīvās un sociālās atbildības tīkliem un uzņēmumiem Eiropā, ir aicinājums uz “Rīcību pāri ambīcijām”, lai nodrošinātu taisnīgu industriālo pāreju. Pieminot Jacques Delors, CSR Europe un biznesa kopiena lūdz politikas veidotājus neaizsargāto iedzīvotāju daļas aizsardzību padarīt par Eiropas politikas un lēmumu stūrakmeni.
Mūsdienu nenoteiktības laikmetā, ko raksturo kari ģeopolitiskā spriedze un sociālie izaicinājumi, Eiropai par prioritāti ir jāpadara sadarbība un rīcība, lai nodrošinātu mieru konkurētspēju un labklājību.
Turpini lasīt ziņu angļu valodā šeit.