Biedrība uzsāk plašāku sadarbību aprites ekonomikas jomā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu partneriem

Jūn 14, 2023

2023. gada pirmajā pusē biedrība “Latvijas korporatīvās sociālā atbildības platforma “CSR Latvia”” uzsāka īstenot Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīto divpusējās sadarbības attīstības projektu “Konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstīs””.

Līdz šim Latvijā neviena no nevalstiskajām organizācijām nav izvirzījusi mērķi uzsākt ilgtspējas attīstības mērķu praktisku ieviešanu vides jomā, iesaistot uzņēmumus no dažādām nozarēm, lai stiprinātu starpnozaru sadarbību klimata mērķu sasniegšanā. Aprites ekonomika ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā uzņēmums var sasniegt izvirzītos mērķu virzībai uz klimata neitralitāti, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un racionālu materiālu izlietojumu.

Projekta ietvaros “CSR Latvia” uzsāka sadarbību ar Norvēģijas partneri uzņēmumu “Natural state AS”, kas līdz šim veicis plašu pētījumu par aprites ekonomiku un dažādu materiālu izsekojamību Polijā, kā arī izveidojis “Nordic Circular Hotspot”, lai aprites ekonomikas principus iedzīvinātu dažādās nozarēs Norvēģijā.

13. aprīlī “CSR Latvia” biedri tikās ar “Natural state” AS pārstāvjiem Cathrine Barth un Martin Hagan, kā arī līdzvērtīgām ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības platformām no Lietuvas un Igaunijas attiecīgi “CSR Lithuania” un “CSR Estonia”. Pasākuma laikā notika savstarpējās pieredzes apmaiņa par organizācijām, izveides mērķiem un sadarbības iespējām. “Natural state AS” dalījās pieredzē, kā veidot un iedibināt alianses par vides jomas tematiem, iesaistot uzņēmējus. Rekomendācijas tika siegtas turpmākai sadarbībai un finansējuma piesaistei.

Projekta partneri 14. aprīlī piedalījās “CSR Latvia” rīkotajā konferencē “Apritīgs iepakojums – kam tas vajadzīgs?” un diskusijā “Kā iepakojuma apriti veicina mūsu kaimiņi?”. Diskusijas ierakstu iespējams noklausīties Facebook platformā šeit.

Pēc projekta “CSR Latvia” un jauniegūtie sadarbības partneri turpina plānot kopīgas aktivitātes pētījuma veikšanai par materiālu plūsmām Baltijā un Skandināvijā, kā arī par iespējām izveidot Baltijas vai Skandināvijas “hotspot” – uzņēmēju un ietekmes pušu aliansi aprites ekonomikas veicināšanai reģionā.

Autors: “CSR Latvia”