Atbildīga rīcība arī svētkos!

Apr 2, 2015

Priecīgus svētkus un skaistas pavasara brīvdienas!

Novēlam Jums rīkoties atbildīgi arī šajos svētkos – iegādāties pārtiku tik, cik to paši patērēsiet kopā ar ģimeni un draugiem, un izmantot dabiskus, atkritumus neradošus (zero waste) materiālus olu krāsošanai un telpu dekorēšanai!

Mācāmies no Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības biedra homo ecos: http://www.homoecos.lv/lat/projekti/app-rikojies-atbildigi un http://bezatkritumiem.lv/

——————————————————————————————–

Happy holidays and beautiful start of spring!

We wish you to be responsible as well in these holidays – to buy as much food as you really will eat together with your family and friends and to use natural, 0 waste materials for decoration of eggs and premises!

We learn togeather form CSR Latvia member homo ecos: http://www.homoecos.lv/lat/projekti/app-rikojies-atbildigi andhttp://bezatkritumiem.lv/

Priecīgus svētkus un skaistas pavasara brīvdienas!

Novēlam Jums rīkoties atbildīgi arī šajos svētkos – iegādāties pārtiku tik, cik to paši patērēsiet kopā ar ģimeni un draugiem, un izmantot dabiskus, atkritumus neradošus (zero waste) materiālus olu krāsošanai un telpu dekorēšanai!

Mācāmies no Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības biedra homo ecos: http://www.homoecos.lv/lat/projekti/app-rikojies-atbildigi un http://bezatkritumiem.lv/

——————————————————————————————–

Happy holidays and beautiful start of spring!

We wish you to be responsible as well in these holidays – to buy as much food as you really will eat together with your family and friends and to use natural, 0 waste materials for decoration of eggs and premises!

We learn togeather form CSR Latvia member homo ecos: http://www.homoecos.lv/lat/projekti/app-rikojies-atbildigi andhttp://bezatkritumiem.lv/