Atbildīga biznesa vēstnieku programma 2018

Mar 6, 2018

Latvijā pirmo reizi tiek organizēta “Atbildīga biznesa vēstnieku programma”, kurā aicināti pieteikties uzņēmumu valdes locekļi vai augstākā/vidējā līmeņa vadītāji. Programmas organizatori Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) biedri ir iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes un sagatavojuši atbilstošu saturu Latvijas uzņēmēju vajadzībām.

Pievienojies atbildīga biznesa vēstniekiem!

Ar cieņu,

CSR Latvia biedri

Programmas ieguvumi

Programma ir veidota tā, lai dalībnieki iegūtu padziļinātas zināšanas par to, kā ilgtermiņā turpināt pelnīt, kā atpazīt lokālus un globālus riskus, kas varētu ierobežot uzņēmuma ilgtspēju, un kā rast risinājumus mācoties no atbildīgas un ilgtspējīgas biznesa prakses piemēriem Latvijā un pasaulē.

Programmas saturs (skatīt pielikumā):

·       Programmā padziļināti analizēsim vairākas tēmas:

o   vērtību orientēts uzņēmējdarbības modelis – no teorijas līdz praksei;

o   vide un bizness – vai sinerģija ir iespējama (bioekonomika un aprites ekonomika)?

o   uzņēmuma sociālā ietekme – kā uzņēmumu skar cilvēktiesības; vai esam gatavi dažādībai – no darba vides līdz produktu un pakalpojumu radīšanai?

o   korupcijas riski – kādas ir uzņēmuma robežas, resursi un iespējas – piegādes ķēžu uzraudzība?

o   sabiedrības ietekme – kādi ir sadarbības modeļi ar sabiedrību; ieguvumi biznesam no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām u.c. sabiedrības grupām.

o   bizness un valsts – vai bizness ietekmē valsti tikai ar nodokļiem? Īpašs kurss – “Radošās domāšanas darbnīca – bizness nākamajiem 100 valsts pastāvēšana gadiem.” 

o   uzņēmuma ietekmes novērtēšana – metodes, vadlīnijas, instrumenti u.c. lietderīga informācija turpmākajam darbam strādājot ar uzņēmuma atbildību un ilgtspēju.

  • Katrai tēmai tiek veltītas 3 mācību stundas astoņu nedēļu garumā, dodot iespēju iegūtās zināšanas arī pielietot praksē.
  • Katram dalībniekam būs iespēja saņemt mentora atbalstu, izstrādājot savu atbildīga biznesa programmas, projekta vai modeļa ideju.
  • Tiekoties reizi nedēļa notiks teorētiskas un praktiskas mācības par plānoto tēmu (lietišķās spēles, darbnīcas, radošas domāšanas metodes, u.c.), pieaicinot gan vietējos lektorus ar vietējo un starptautisko biznesa praksi, gan ārvalstu lektorus.
  • Programmas noslēgumā tiks izdots sertifikāts par sekmīgu kursa pabeigšanu.
  • Pēc programmas sekmīgas norises dalībniekiem būs iespēja izvēlēties, kādā viedā turpināt iegūtās zināšanas pielietot praktiski.

Kā pieteikties programmai?

1.     Aizpildīt pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/KS7iRGohG06wbYPG2 līdz 14.martam;

2.     CSRLatvia izvērtēs pieteikumus un paziņos par lēmumu dalībai programmā 16.martā. 

3.     Pēc apstiprinājuma saņemšanas, Jums tiks nosūtīts rēķins par dalību programmā un papildus informācija par programmu, norises tehniskajām detaļā un citu nepieciešamo informāciju, lai sagatavotos programmai.  

Programmas nodarbību grafiks:

22.martsIepazīšanās·      Vērtības·      Izaicinājumi·      Risinājumi
29.martsNo globālā uz lokālo·      Atbildīgs bizness no teorijas līdz praksei, Agnese Alksne, CSR Latvia·      Vērtību orientēts uzņēmums mūsdienās, Juris Sīlis, Jelgavas Tipogrāfija·      Globālie izaicinājumi uzņēmējdarbībai, Ineses Vaivare, LAPAS
5.aprīlisBizness un vide·      “Vai sinerģija ir iespējama?”, Artūrs Jansons, homo ecos:·      Bioekonomika un aprites ekonomika, prof. Dzintra Atstāja, Banku augstskola·      Ilgtspējīgi risinājumi – biznesa modeļa pamats, Solvita Kostjukova, SIA ALINA
12.aprīlisBizness un sociālā ietekme·      Cilvēktiesības un bizness – kā tas skar Latvijas biznesu, Dace Kavasa, Evolve·      Dažādības vadība – tips & tricks – Edīte Kalniņa·      Dažādības indekss – Kaspars Zālītis (tbc)
19.aprīlisTirgus attiecības·      Piegādes ķēžu risku analīze – investoru redzējums, Agnese Alksne, CSR Latvia·      Pretkorupcijas pasākumu minimums uzņēmumiem, Liene Gatere, Delna·      Ētikas kodeksa ietekme uz darbinieku un piegādātāju sadarbības kultūru, Inga Kola, VAS Latvenergo
26. aprīlisBiznesa ietekme uz sabiedrību·      Ietekmes pušu attiecības (materiality), Agnese Alksne, CSR Latvia·      Sabiedrības atbalsta politikas pamatprincipi uzņēmumos, Zaiga Pūce, Ascendum·      NVO un biznesa ātrie randiņi
3. maijsBizness un valsts·      Latvijas ilgtspējas mērķu sasaiste ar biznesu (pētījuma prezentācija), Dace Kavasa, Evole·      Baltijas izaicinājumi biznesa attīstībai, Swedbank (tbc)·      Dizaina domāšanas meistarklase – “Nākamie 100 gadi Latvijas biznesam”, Aija Freimane, LMA
Tikšanās ar mentoriem par personīgā projekta/ idejas/ atbildīga risinājuma izstrādi
10. maijsNoslēgums·      Atbildīgas biznesa prakses komunikācija – ziņojumi, vadlīnijas u.c. metodes, Agnese Alksne, CSR Latvia·      Dalībnieku stāstu/ ideju prezentācijas·      Sertifikātu izsniegšana

Norises vieta: Rīga. Programmas sākumā informēsim par norises vietu.

Programmas dalības maksa

Dalības maksa:

  • Lielajiem/multinacionālajiem uzņēmumiem – 1600EUR +PVN (1 personai)
  • MVU – 800 EUR +PVN (1personai)
  • NVO – 350 EUR (1 personai)
  • Studentiem – 220 EUR (1 personai)

Kritēriji MVU un Lielajiem uzņēmumiem:

Darbinieku skaitsApgrozījumsBilance
Mikro (sīks)< 10<= 2 milj. EUR<= 2 milj. EUR
Mazs< 50 un<= 10 milj. EURvai<= 10 milj. EUR
Vidējs< 250<= 50 milj. EUR<= 43 milj. EUR

Stipendija MVU un NVO

Ja Jūsu uzņēmums vēlas sniegt iespēju ne tikai Jūsu valdes locekļiem vai augstākā/vidējā līmeņa vadītājiem piedalīties programmā, bet arī kādam mazā un vidējā uzņēmuma vai nevalstiskās organizācijas pārstāvim, ir iespēja sponsorēt vienu vai vairākas vietas izmaksas programmā.

Atlaides dalībniekiem no viena uzņēmuma

Ja Jūsu uzņēmums vēlas programmai divus vai vairāk dalībniekus, tiek piešķirta 10% atlaide trešajam un katram nākamajam dalībniekam dalības maksai programmā.

Ievērībai!

Turpinās Atbildīga biznesa vēstnešu programmas tematiskās tikšanās ceturtdienu vakaros. Ja vēlies kādā no tām piedalīties, aicinām pieteikties: 

https://goo.gl/forms/OC7QxGtUNuAq2eeR2

Kontakti:

Agnese Alksne, +371 29443666, agnese@ksalatvija.lv