Mācību programma “Atbildīga biznesa vēstneši”

Mācību programma “Atbildīga biznesa vēstneši” sniedz ieskatu un zināšanas nacionālajās un globālajās tendencēs korporatīvās sociālās atbildības (KSA) un ilgtspējas jomās. Tiek parādītas efektīvākās metodes un pieejas dažādu aktuālu jautājumu risināšanai un pricipu ieviešanai uzņēmuma ikdienā, sākot ar augstākās vadības līmeni lēmumu pieņemšanai līdz praktiski pielietojamiem rīkiem ilgtspējas iedzīvināšanai uzņēmuma ikdienā darbinieku līmenī.

Programmas dalībnieki:

  • apgūst un papildinas savas personīgās zināšanas KSA un ilgtspējas jomā
  • saņemt apjmīgu izziņas un informatīvo materiālu
    uzzina par praktiskām metodēm un pieejām KSA un ilgtspējas iedzīvināšanai darba ikdienā
  • izstrādā ilgstpējas iniciatīvas projektus mentora vadībā.

Mācību programmas ilgums ir 5 dienas, tajā iekļautas 11 tēmas un dalībnieki tiek iepazīstināti ar 8 dažādām, praktiski pielietojamām metodēm. Dalībnieki saņem 2h mentora atbalsta Ilgtspējas iniciatīvas izstrādē.

Programmu absolvējuši  81 (līdz 2021.gadam)  dalībnieki no 40  uzņēmumiem un kopā izstrādāti 56 ilgstpējas iniciatīvas proejkti. 

Programma ir saņēmusi Eiropas Komisijas balvu kategorijā  “Responsible and Inclusive Entrepreneurship 2019” kā inovatīvākā atbildīgas uzņēmejdarbības veicināšanas iniciatīva.

Programmu atbalsta

ABV absolventu kopiena

Uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kas sekmīgi pabeiguši programmu “Atbildīga biznesa vēstneši”, kļūst par “ABV absolventiem”. Absolventu kopienas mērķis ir turpināt pilnveidot zināšanas par ilgtspējas jautājumiem, sniegt atbalstu sarežģītu jautājumu risināšanā un uzturēt saikni starp dalībniekiem.