“Atbildīga biznesa vēstneši” – mācību programma

Aug 21, 2018

“Atbildīga biznesa vēstnešu programma” ir domāta lielo, vidējo un arī mazo uzņēmumu vadītājiem (īpašniekiem, valdes locekļiem vai augstākā/ vidējā līmeņa vadītājiem), kuri vēlas izprasts vairāk korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas principus, apzināties savu ietekmi uz sabiedrību, vidi, nozari – nacionālā, reģionālā un globālā kontekstā, kā arī uzlabot sava uzņēmuma biznesa rādītājus ilgtermiņā.

Programmas organizatori Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) biedri ir iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes un sagatavojuši tās saturu atbilstoši Latvijas uzņēmumu izaicinājumiem un vajadzībām.

Reģistrācija līdz 18.septembrim: https://goo.gl/forms/roiTxbbsO6Vyekwg2

Programmas tēmas un norises laiki:

4.10. plkst. 17:00 – 19:00

Personīgās un uzņēmuma vērtības

11.10 plkst. 17:00 – 19:00

Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme

18.10. plkst. 17:00 – 19:00

Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama (biznesa modeļi)?

25.10 plkst. 17:00 – 19:00      

Bizness un cilvēktiesības / dažādības vadība (darbinieku atlase)

1.11. plkst. 17:00 – 19:00

Bizness un ētika – pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā (spēle)

8.11 plkst. 17:00 – 19:00

Bizness un sabiedrība – kā sadarboties ar vietējo kopienu?

15.11. plkst. 17:00 – 19:00

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – analīze un komunikācija       (ziņošana)

22.11 plkst. 17:00 – 19:00

Bizness un valsts – dizains domāšanas meistarklase

no 22.11 līdz 13.12 – Atbildīga biznesa iniciatīvas izstrāde, sadarbībā ar mentoriem

14.12. – Noslēgums – iniciatīvu ideju prezentācija un diploma pasniegšana

Dalības maksa:

•           Uzņēmuma pārstāvim – 320 EUR

•           NVO – 150 EUR

Stipendija NVO un MVU

Ja Jūsu uzņēmums vēlas sniegt iespēju ne tikai Jūsu valdes locekļiem vai augstākā/vidējā līmeņa vadītājiem piedalīties programmā, bet arī kādam MVU vai NVO pārstāvim, ir iespēja sponsorēt vienu vai vairākas vietas izmaksas programmā.

Atlaides dalībniekiem no viena uzņēmuma

Ja uzņēmums piesaka vairāk par viens dalībnieku, tad kopējām izmaksām tiek piešķirta atlaide 10% apmērā.

Rekvizīti:

Biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma”

Jur. adrese: Balasta dambis 68-3, Riga, LV-1048, Latvia

Reģistrācijas numurs: 

40008204638

Banka: A/S Swedbank

Bankas konts: 

LV10HABA0551038055071

Kontakti:  +371 29443666, agnese@ksalatvija.lv

Pievienojies atbildīga biznesa vēstnešiem!

Sadarbības partneri: