“Atbildīga biznesa vēstneši” III programmas dalībnieki – lielo uzņēmumu pārstāvji

Feb 25, 2019

Biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (CSR Latvia) 2019.gadā turpina uzsākto biznesa iniciatīvu “Atbildīga biznesa vēstneši”. Iniciatīvas mērķis ir pulcēt atbildīga biznesa pārstāvjus, kuri redz sava uzņēmuma iespējas pilnveidoties un augt, respektējot vides, sociālos un ekonomiskos izaicinājumus nacionālā, reģionālā un globālā līmenī.

Kopš 2018.gada sākuma iniciatīvai jau pievienojušies 30 atbildīga biznesa vēstneši. Jaunā programma pulcē sabiedrībā labi zināmu uzņēmumu pārstāvjus, kuri ir gatavi apgūt jaunākās metodes un prakses, lai pilnveidotu uzņēmumu atbildīgu biznesa praksi.

Apsveicam jaunos “Atbildīga biznesa vēstneši” III programmas dalībniekus: Arturs Evarts, Amber Beverage Group; Linda Šedlere, SIA “CEMEX”; Dana Hasana, Olainfarm, AS; Aija Ikstena, Augstsprieguma tīkls, AS; Ella Pētermane, Latvijas Dzelzceļš, VAS; Linda Rence, RĪGAS SILTUMS, AS; Ilze Garoza, Norwegian Chamber of Commerce in Latvia; Sabīne Rutka, Amber Beverage Group; Rasma Pīpiķe.

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma ir vieta, kur satiekas lielo, vidējo un arī mazo uzņēmumu vadītāji  (īpašnieki, valdes locekļi vai augstākā/ vidējā līmeņa vadītāji), kuri vēlas izprasts vairāk korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas principus, apzināties savu ietekmi uz sabiedrību, vidi, nozari – nacionālā, reģionālā un globālā kontekstā, kā arī uzlabot sava uzņēmuma biznesa rādītājus ilgtermiņā.

“Esam gandarīti, ka uzņēmumi izprot vajadzību papildināt zināšanas ilgtspējas un atbildīga biznesa jomās. Pārmaiņas organizācijās sākas no cilvēkiem, kas šīs organizācijas veido. CSR Latvia un tās biedri dalās ar zināšanām, lai atbildīgs bizness būtu ne tikai deklarācija uzņēmumu stratēģiskajos dokumentos, bet reāla biznesa prakse, ko izjūt darbinieki, sadarbības partneri un sabiedrība. Esam gandarīti, ka uzņēmumi izprot vajadzību papildināt zināšanas ilgtspējas un atbildīga biznesa jomās,” skaidro CSR Latvia vadītāja un programmas autore Agnese Alksne.

Nākamo 8 nedēļu laikā dalībnieki padziļināti apgūs tēmas par korporatīvo sociālo atbildību un ilgtspēju, lai apzinātos sava uzņēmuma/ organizācijas ietekmi uz vidi, sabiedrību un spēju pelnīt, kā arī pastāvēt ilgtermiņā. Programmas noslēgumā katrs no dalībniekiem izstrādās iniciatīvu, kuras mērķis būs risinātu kādu no ilgtspējas izaicinājumiem. Pagājušajā gadā vēstneši uzsāka 11 atbildīga biznesa ietekmes projektus.

Programmā apskatītās tēmas:

·       Personīgās un uzņēmuma vērtības

·       Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme

·       Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama (biznesa modeļi)?

·       Bizness un cilvēktiesības / dažādības vadība (darbinieku atlase)

·       Bizness un ētika – pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā

·       Bizness un sabiedrība – kā sadarboties ar vietējo kopienu?

·       Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – analīze un komunikācija, ziņošanas prakse

·       Bizness un valsts – dizains domāšanas meistarklase

·       Atbildīga biznesa iniciatīvas izstrāde, sadarbībā ar mentoriem

·       Noslēgums – iniciatīvu ideju prezentācija un diploma pasniegšana

Foto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1905904379517919&type=1&l=7529746456 

Par programmu:

Programmas organizatori – CSR Latvia, vadītāja Agnese Alksne iedvesmojās no gūtās pieredzes ASV sabiedrības līderu pieredzes apmaiņas programmā “Community Solutions” 2017.gadā. Līdz šim programmā jau piedalījušies 30. uzņēmumu pārstāvji. Vairāk: www.ksalatvija.lv

Par CSR Latvia:

CSR Latvia ir pārstāvētas lielākās Latvijas nevalstiskās organizācijas, akadēmiskā vide, kas pēta ilgtspēju, eksperti un uzņēmumi. Biedri ir šīs programmas lektori, mentori un viesi, kas iedvesmojušies no ASV,  Eiropas un pasaules pieredzes, un sagatavojuši nodarbību saturu atbilstoši Latvijas uzņēmumu izaicinājumiem un vajadzībām.