CSR Europe

Organizācija CSR Europe  ir Eiropas vadošais biznesa un nacionālo pārstāvniecību tīkls Eiropā korporatīvās sociālās atbildības jomā. Tas darbojas kā Eiropas platforma uzņēmumiem un to ietekmes pusēm, lai apmainītos savstarpēji ar informāciju, kā arī sadarbotos,  lai kļūtu par Eiropas līderiem – ilgtspējīgiem un sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. CSR Europe tīklā ir ap 100 korporatīvie biedri un 42 nacionālās korporatīvās sociālās atbildības platfromas (organizācijas). Kopā tā apvieno vairāk nekā 10 000 uzņēmumus un nacionālās platformas no 30 valstīm, darbojas kā platforma tiem uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt atbildīgu biznesa praksi un pozitīvi ietekmēt sabiedrību. Lai spētu sasniegt savus mērķus, CSR Europe sadarbojas ar CSR organizācijām visā pasaulē.

CSR Latvia 2014.gada septembrī kļuva par CSR Europe biedru, lai spētu mijiedarboties un gūt kvalitatīvu pieredzi veiksmīgai korporatīvās sociālās atbildības ieviešanai uzņēmuma stratēģijās. KSA Latvija pārstāv biedru viedokli Eiropas līmeņa dialogā KSA jomā, ņemot vērā, ka šo jomu plānots ar vien vairāk regulēt un piemērot dažādus nosacījumus, lai veicinātu atbildīgu uzņēmējdarbības praksi.

Prezentācija par CSR Europe