Aprites ekonomikas meistarklase

Mar 16, 2018

CSR Latvia, sadarbībā ar KPMG un MVO Nederlands (CSR Netherlands) aicina nozares profesionāļus, nozaru asociāciju vadītājus piedalīties meistarklasē par aprites ekonomiku, kas notiks 26. un 27.martā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jegavas ielā 1, Rīgā. 

Meistarkles ir bez maksas, pateicoties Eiropas Komisijas sniegtajam atbalstam un notiek angļu valodā. 

Pieteikties līdz 23.martam: https://goo.gl/forms/Q0PV4Vs5INL9UzjE2  

Programma

26.marts (501.kab)

9:00 – 9:30 – Ievads aprites ekonomikā

9:30 – 12:30 – Aprites ekonomika – ilgtspējīgs biznesa modelis

•                Uzņēmuma ieguvumi ieviešot aprites ekonomikas principus biznesa modelī;

•                Aprites ekonomikas biznesa modelis

•                Aprites ekonomikā iesaistītās piegādes ķēdes un vērtību ķēdes

•                Aprites ekonomikas projektu veidošana

12:30 – 13:30 – Pusdienas pārtraukums

13:30 – 15:00 –  Atbalsta mehānismi

•                Nacionālie, reģionālie un tirgus iespējas un finanšu instrumenti;

•                ES līmeņa finanšu instrumenti

•                ES līmeņa ne-finanšu instrumenti

15:00 – 15:15 – kafijas pause

15:15 – 17:00 – Sektoru analīze

•                Būvniecība un demontāža

•                Plastmasas ražošana, patērēšana

—————————————————————————————————————————————

27.marts (301.kab)

9:00 – 11:00 – Sektoru analīze

•                Izejmateriāli

•                Pārtikas atkritumi

•                Bio-masa un bio-produkti

11:00 – 12:30 – Galvenie elementi MVU atbalsta programmās

•                Kā viedot starpsektoru sadarbību?

12:30 – 13:30 – Pusdienas

13:30 – 15:00 – Aprites ekonomikas projektu veidošana un ieviešana – atbalsts MVU

15:00 – 15:15 – Kafijas pauze

15:15 – 17:00 – Labās prakses piemērs – Nīdelrandes korporatīvās sociālās atbildības pieredze