09.12.2016. Diskusija par jauniešu integrāciju darba tirgū

Jan 20, 2017

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (turpmāk– KSA Latvija) sadarbībā ar CSR Europe 09.12.2016.  aicināja Latvijas mazos un vidējos uzņēmumu piedalīties diskusijā par uzņēmumu iespējām atbalstīt jauniešu integrāciju darba tirgū, lai kopā sagatavotu uzņēmumu apņemšanos “Pact4Youth” atbilstoši Latvijas uzņēmumu iespējām un risinājumiem.  KSA Latvija uzrunāja tos uzņēmumus, kuru stratēģiskajos mērķos ir aktuāli rūpēties par jauniešiem, paaudzes nomaiņu uzņēmumā, kā arī risināt prakšu un profesionālās kvalifikācijas jautājumus, sadarbībā ar dažādām izglītības iestādēm. Pēc šīs tikšanās KSA Latvija turpinās darbu pie “Pact4 Youth” gala dokumenta izstrādes un parakstīšanas ar ieineteresētajām pusēm.

Diskusijas laikā tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi par Latvijas prakšu/ māceklību kopējo virzību un attīstību, kā arī notika viedokļu apmaiņa par uzņēmumu un arodskolu sinerģiju, kā arī par profesionālo skolu, skolotāju prestižu, jauniešu garantijām un kopīgo virzību.

Pact 4 Youth ir Eiropas uzņēmumu apņemšanās risināt jauniešu nodarbinātības jautājumus visā Eiropā. Tā kā KSA Latvija ir CSR Europe organizācijas biedrs, kura apvieno 10 000 uzņemumus un 42 nacionālās atbildīgu uzņēmumu platformas, biedrs, esam apņēmušies šādu apņemšanos arī izstrādāt sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem.

KSA Latvija prezentēja savu iesaisti  Erasmus+ projektā EUTalent: Eiropas uzņēmumi piedāvā jauniešiem mācību praksi sadarbībā ar 12 Eiropas valstīm un CSR Europe.

Projekta laikā tiks novadīti 4 vebināri par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu aktuālām tēmām, kas skar māceklību, mācekļus un to nozīmi Latvijas biznesa attīstībā un ilgstspējā. Drīzumā  KSA Latvija prezentēs projekta EUTalent izveidoto mājas lapu, kas sniegs katram uzņēmumam iespēju, izpildot testu, izmērīt piedāvātās māceklības efektivitāti un kvalitāti.

KSA Latvijas izsaka pateicību par dalību 09.12.2016. diskusijā par uzņēmumu iespējas atbalstīt jauniešu integrāciju darba tirgū

Atbalsta:

Eiropas Profesionālās izglītības asociācija (EPIA) un EUROCHAMBRES

Projektu Finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”